LT

3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys; (321.3 KB)
3 mėn. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas; (152.2 KB)
3 mėn. veiklos ataskaita; (342.8 KB)
6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys; (641.8 KB)
9 mėn. tarpine veiklos ataskaita; (258 KB)
9 mėn. aiškinamasis raštas; (196 KB)
9 mėn pelno-nuostolių ataskaita; (363.9 KB)
Auditoriaus išvada; (79.7 KB)
12 mėn. tarpinė veiklos ataskaita; (560.2 KB)
12 mėn. aiškinamasis raštas; (1 MB)
Pelno-nuostolių ataskaita; (39.1 KB)
12 mėn. balansas; (104.5 KB)
12 mėn. pinigų srautų ataskaita; (97.2 KB)
12 mėn. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; (84.4 KB)
2012 m. veiklos ataskaita. (462.4 KB)