LT

3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys; (432.5 KB)
6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys; (1.7 MB)
9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys; (704.1 KB)
12 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys; (1.3 MB)
2013 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas; (2.4 MB)
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; (631.6 KB)
Pinigų srautų ataskaita. (840.3 KB)