LT

3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys; (1 MB)
6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys; (1002 KB)
9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys; (617.8 KB)
12 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys; (860.4 KB)
2015 m. veiklos ataskaita; (422.8 KB)
2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys; (276.7 KB)
2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas; (989.2 KB)
2015 m. nepriklausomo auditoriaus išvada. (545.3 KB)