LT

Karjera įmonėje

 • Šiaulių filialo jaunesnysis (-oji) specialistas (-ė)

  Valstybės įmonė „Regitra“ skelbia atranką šioms pareigoms užimti

   

  Šiaulių filialo jaunesniojo (-osios) specialisto (-ės) (transporto priemonių registravimo srityje),  darbo vieta Vilniaus g. 8, LT-76266 Šiauliai

   

  Veiklos pobūdis: klientų, pageidaujančių gauti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos paslaugas aptarnavimas, transporto priemonių registracijos operacijų vykdymas, kompiuterinis duomenų apie transporto priemones apdorojimas.

   

  Reikalavimai kvalifikacijai:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
  2. būti susipažinęs (-usi) ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Įmonės veiklą ir transporto priemonių registracijos tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;
  3. turėti gerus bendravimo įgūdžius, gebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti konfliktines situacijas;
  4. išmanyti etikos pagrindus ir klientų aptarnavimo principus;
  5. gebėti greitai įsisavinti informaciją ir išskirti esminius dalykus;
  6. turėti kompiuterinio raštingumo pagrindus.

   

  Daugiau informacijos rasite čia.

 • Šiaulių filialo registratorius (-ė)-kasininkas (-ė)

  Valstybės įmonė „Regitra“ skelbia atranką šioms pareigoms užimti

   

  Šiaulių filialo registratoriaus (-ės)-kasininko (-ės),  darbo vieta Vilniaus g. 8, LT-76266 Šiauliai

   

  Veiklos pobūdis: klientų, pageidaujančių gauti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo (keitimo) paslaugas aptarnavimas, duomenų surinkimas bei kompiuterinis apdorojimas, piniginių operacijų už klientams teikiamas paslaugas vykdymas.

   

  Reikalavimai kvalifikacijai:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;
  2. būti susipažinęs (-usi) su teisės aktais, reglamentuojančiais įmonės veiklą, vairuotojo pažymėjimų išdavimo (keitimo) srityje ir motorinių transporto priemonių registravimo srityse;
  3. būti susipažinęs (-usi) ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
  4. turėti gerus bendravimo įgūdžius, gebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti konfliktines situacijas;
  5. būti susipažinęs (-usi) su  kasos dokumentų formų, pinigų priėmimo ir laikymo taisyklėmis, elektroninių kasos aparatų naudojimo tvarka, kasos operacijų apskaitos taisyklėmis.

   

  Daugiau informacijos rasite čia.

   

 • Archyvas