LT

Transporto priemonių registravimas

 • Lietuvos Respublikos įstatymai
  1. Civilinio kodekso 1.73 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 6.4311 straipsniu įstatymo Nr. XII-1851 2 straipsnio pakeitimo .
  2. Saugaus eismo automobilių keliais .
  3. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 22 straipsnio pakeitimo .
  4. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 29 straipsnio pakeitimo .
  5. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 27 straipsnio pakeitimo .
  6. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 61, 271straipsniais įstatymas.
  7. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
  8. Informacinės visuomenės paslaugų įstatymas.
  9. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
  10. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas
  11. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas.
  12. Valstybės ir savivaldybės įmonių .
  13. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
  14. Viešojo administravimo įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
  1. 2015 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 521 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 
  2. 2013 m. balandžio 3 d. nutarimas  „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
  3. 2009 m. gegužės 6 d. nutarimas  „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio mokesčio dydžių patvirtinimo“.
  4. 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
  5. 2005 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. 485 „Dėl valstybės registrų ir kadastrų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo taisyklių ir Lietuvos Respublikos valstybės registro tipinių nuostatų patvirtinimo“.
  6. 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymai
  Dokumento pavadinimas Dokumento pakeitimai
  2016 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1V-773 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.  
  2016 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 1V-415 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 ,,Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.  
  2015 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 1V-555 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-446 „Dėl Laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  
  2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-892 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo.  
  2014 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 1V-839 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.  
  2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1V-650 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“.  Aktuali taisyklių redakcija
  2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 1V-540 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo.  
  2014 m. birželio 30 d. įsakymas  „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.  
  2014 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1V-446 „Dėl laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
  2005 m. birželio 28 d. įsakymas  „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“  
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymai
  Dokumento pavadinimas Dokumento pakeitimai
  2012 m. liepos 17 d. įsakymas  „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-199/1V-183 „Dėl lengvųjų automobilių taksi valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  
  2012 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 3-207/1V-246 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-199/1V-183 „Dėl lengvųjų automobilių taksi valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
  2006 m. gegužės 19 d. įsakymas  „Dėl lengvųjų automobilių taksi valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
 • Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymai
  Dokumento pavadinimas Dokumento pakeitimai
  2015 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. 2B-231 „Dėl motorinės transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje privalomų nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus sąrašo patvirtinimo“.   
  2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. 2B-181 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2B-479 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“.   
  2008 m gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 patvirtinti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją . Reikalavimų .  
 • Kiti teisės aktai
  Dokumento pavadinimas Dokumento pakeitimai
  Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. birželio 12 d. įsakymas  „Dėl užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų atstovybių transporto priemonių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintos Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklės.  
 • VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymai
  Dokumento pavadinimas Dokumento pakeitimai
  2015 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-88 patvirtintas Valstybinio registracijos numerio ženklų su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele keitimo tvarkos aprašas. Priedai: 12345.  
  2004 m. rugsėjo 22 d.  įsakymu Nr. V-64 patvirtintos Valstybinio numerio ženklų rezervavimo taisyklės.  
  2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-67 patvirtintos Anksčiau išduotų valstybinio numerio ženklų keitimo į tapačius taisyklės.  
  2004 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-30 patvirtintų Vardinių valstybinio numerio ženklų užsakymo ir išdavimo taisyklių aktuali redakcija.  
 • Paslaugų kainos
  Dokumento pavadinimas
  VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. V-145 „Dėl nemonopolinio pobūdžio paslaugos kainos tvirtinimo“.  
  Vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 1V-668 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“ pakeitimo“. 
  Vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-890 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“ pakeitimo“.
  Vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymas  „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“.