LT

Vairuotojo pažymėjimų išdavimas

 • Lietuvos Respublikos įstatymai
  1. Civilinio kodekso 1.73 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 6.4311 straipsniu įstatymo Nr. XII-1851 2 straipsnio pakeitimo .
  2. Saugaus eismo automobilių keliais .
  3. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 22 straipsnio pakeitimo .
  4. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 29 straipsnio pakeitimo .
  5. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 27 straipsnio pakeitimo .
  6. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 61, 271straipsniais įstatymas.
  7. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
  8. Informacinės visuomenės paslaugų įstatymas.
  9. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
  10. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas
  11. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas.
  12. Valstybės ir savivaldybės įmonių .
  13. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
  14. Viešojo administravimo įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
  1. 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
  2. 2005 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. 485 „Dėl valstybės registrų ir kadastrų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo taisyklių ir Lietuvos Respublikos valstybės registro tipinių nuostatų patvirtinimo“.
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymai
  1. 2016 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1V-510 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1V-418 „Dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
  2. 2016 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 1V-156 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
  3. 2015 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 1V-100 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1V-418 „Dėl motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo".
  4. 2014 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. 1V-578 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
  5. 2014 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1V-443 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
  6. 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymas  „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 
  7. 2012 m. birželio 14 d. įsakymas  „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-186 „Dėl vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo“.
  8. 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas  „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.
  9. 2007 m. balandžio 3 d. įsakymas  „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai
  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“.
 • VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymai
  1. 2015 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. V-51 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2014 m. liepos 25 d. įsakymo Nr.102 „Dėl vairuotojo pažymėjimų išdavimo skubos tvarka aprašo patvirtinimo" pakeitimo".

   

 • Paslaugų kainos
  1. 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-890 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“ pakeitimo“.
  2. 2014 m. liepos 1 d. įsakymas  „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“.