LT

Vairuotojų egzaminavimas

 • Lietuvos Respublikos įstatymai
  1. Civilinio kodekso 1.73 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 6.4311 straipsniu įstatymo Nr. XII-1851 2 straipsnio pakeitimo .
  2. Saugaus eismo automobilių keliais .
  3. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 22 straipsnio pakeitimo .
  4. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 29 straipsnio pakeitimo .
  5. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 27 straipsnio pakeitimo .
  6. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 61, 271straipsniais įstatymas.
  7. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
  8. Informacinės visuomenės paslaugų įstatymas.
  9. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
  10. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas
  11. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas.
  12. Valstybės ir savivaldybės įmonių .
  13. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
  14. Viešojo administravimo įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymai
  1. 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymas  „Dėl vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
  2. 2012 m. liepos 26 d. įsakymas  „Dėl vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
  3. 2012 m. liepos 9 d. įsakymas  „Dėl reikalavimų motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminuotojams aprašo patvirtinimo“.
  4. 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas  „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  5. 2007 m. balandžio 3 d. įsakymas  „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.
 • VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymai
  1. 2017 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-42 „Dėl praktinio egzamino vaizdo ir garso duomenų tvarkymo ir duomenų įrašymo įrangos naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo“.
  2. 2016 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. V-30 „Dėl Apeliacijos komisijos sudėties pakeitimo“.
  3. 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-169 „Dėl Apeliacijos komisijos nuostatų patvirtinimo bei valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-184 2 punkto ir 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-103 pripažinimo netekusiais galios“. 
  4. 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas  „Dėl Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo patvirtinimo“.
  5. 2013 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. V-31 „Dėl praktinio egzamino vaizdo ir garso duomenų tvarkymo ir duomenų įrašymo įrangos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (2016-06-22 redakcija).
  6. 2012 m. lapkričio 20 d. įsakymas  „Dėl VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-152 „Dėl registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo". 2012 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. V-152 „Dėl registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  7. 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-195 patvirtintas Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių egzaminavimo tvarkos aprašas.
 • Paslaugų kainos
  1. 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-890 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“ pakeitimo“.