LT

2016 m. IV ketvirtis

  •  1 įmonės darbuotojui už darbo drausmės pažeidimą skirta drausminė nuobauda - pastaba.

2016 m. III ketvirtis

  •  1 įmonės darbuotojui už darbo drausmės pažeidimą skirta drausminė nuobauda - pastaba.

2016 m. II ketvirtis

  • drausminių nuobaudų darbuotojams paskirta nebuvo.

2016 m. I ketvirtis

  • 2 įmonės darbuotojams už netinkamą darbo pareigų vykdymą skirti papeikimai.

2015 m. IV ketvirtis

  • Drausminių nuobaudų darbuotojams paskirta nebuvo. 

2015 m. III ketvirtis

  • Drausminių nuobaudų darbuotojams paskirta nebuvo.

2015 m. II ketvirtis

  • Už netinkamą darbo funkcijų vykdymą 3 darbuotojams skirti papeikimai; už darbo drausmės pažeidimą 1 darbuotojui skirta pastaba; už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus 2 darbuotojai atleisti iš darbo.

2015 m. I ketvirtis

  • Drausminių nuobaudų darbuotojams paskirta nebuvo.