LT

Darbo užmokestis

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Valstybinės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, vadovo darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo priedas.

Valstybės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Eil. Nr. Valstybės įmonės ūkinės-finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodiklio pavadinimas Rodiklio dydis Valstybės įmonės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydis %

1.

Aptarnavimo kokybės vertinimo rodiklis pagal „slapto kliento“ tyrimą Įmonės strategijoje planuojamiems metams numatyta reikšmė iki 10
2. Įvykdytas metinis pajamų planas (pardavimų apimtys) Įmonės strategijoje planuojamiems metams numatyta reikšmė iki 15
3. Naujos veiklos ir (ar) paslaugų rūšių diegimas / tobulinimas   iki 5
4. Grynojo pelningumo rodiklis nuo 5% iki 8% iki 5
    daugiau kaip 8% iki 10
5. Finansų struktūros rodiklis (skolos koeficientas) nuo 60% iki 40% iki 5
    mažiau kaip 40% iki 10

VĮ „Regitra“ valdybos nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)

2016 m. I ketv. 2016 m. II ketv. 2016 m. III ketv. 2016 m. IV ketv. 2017 m. I ketv.
1325,26 1282,32 701,11 1173,57 751,77

VĮ „Regitra“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur., neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2017 m. III ketv. 2016 m.
1. Generalinis direktorius 1 2884 2537
2. Generalinio direktoriaus pavaduotojai 1 2596 2312
3. Departamentų direktoriai, skyrių vadovai 17 2384 2372
4. Filialų direktoriai 9 2391 2208
5. Filialo direktoriaus pavaduotojai 2 2104 2104
6. IT specialistai 19 2006 1932
7. Juristai 2 1690 1546
8. Specialistai 456 1341 1324
9. Ūkvedžiai, mechanikai, vairuotojai 15 1034 1079
10. Sekretoriai-referentai 6 939 960
11. Registratoriai, registratoriai-kasininkai 47 787 755
12. Darbininkai 9 504 524

PASTABA: įmonė valstybės biudžeto lėšų nenaudoja.