LT

Leidimo dalyvauti eisme sustabdymas, išregistravimas

 • Automobilio seniai nebeturiu, tačiau gavau pranešimą, kad jis išregistruotas. Kaip man elgtis?

  Informacinis pranešimas siunčiamas paskutiniam Kelių transporto priemonių registre nurodytam transporto priemonės valdytojui. Jūs gavote šį pranešimą, nes Jūsų transporto priemonę įsigijęs asmuo jos neperregistravo savo vardu, todėl į pranešimą galite nekreipti  dėmesio.

 • Ar apie numatomą išregistravimą perspėjama iš anksto?

  Nuo 2014 m. liepos 2 d. transporto priemonės valdytojui iš anksto pranešama, kad jau laikas pasirūpinti privalomąja apžiūra ar privalomuoju draudimu, kad ji po tam tikro laikotarpio nebūtų išregistruota. Atkreipiamas dėmesys, kad transporto priemonės valdytojo mirties arba juridinio asmens išregistravimo iš Juridinių asmenų registro atveju pranešimas siunčiamas tik tokiu atveju, jeigu transporto priemonė buvo įregistruota daugiau nei vieno transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu. VĮ „Regitra“ apie tai praneša atsiųsdama specialų pranešimą paštu. Šis pranešimas išsiunčiamas gavus informaciją iš Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės ar Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazės, kad transporto priemonė neatitinka Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo reikalavimų   (jei asmuo nesikreipė dėl leidimo dalyvauti eisme sustabdymo), taip pat gavus duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir Juridinių asmenų registro.

 • Ar išregistruotas automobilis ir toliau lieka mano nuosavybė? Ką galiu su juo daryti?

  Išregistravus transporto priemonę, jos turtinės teisės nesikeičia, ji ir toliau išlieka jos savininko nuosavybė, tačiau negali dalyvauti viešajame eisme. Savo nuožiūra ją galima parduoti, dovanoti ar pan. Nustatyta tvarka atlikus jos privalomąją techninę apžiūrą, apdraudus privalomuoju draudimu ir įregistravus, galima ir vėl su ja dalyvauti viešajame eisme.

 • Gavau pranešimą, kad automobilio leidimas dalyvauti eisme sustabdytas (numatoma išregistruoti), nes negauti draudimo duomenys, tačiau privalomojo draudimo polisą ir kitus draudimo dokumentus turiu. Kaip man elgtis?

  Jei pranešime nurodyta, kad leidimas dalyvauti eisme sustabdytas (transporto priemonę  numatoma išregistruoti) negavus duomenų iš Transporto priemonių draudikų biuro, tačiau Jūs tuo metu turėjote galiojančius privalomojo draudimo dokumentus, kreipkitės į savo draudimo bendrovę, kad  draudimo duomenis ji perduotų draudikų biurui, o šis - „Regitrai“. Draudikų biurui patikslinus duomenis, Kelių transporto priemonių registre bus nurodoma atnaujinta informacija.

 • Kaip priimamas sprendimas dėl leidimo dalyvauti eisme sustabdymo ar išregistravimo?

  Priimdama sprendimą dėl leidimo sustabdymo ar vėlesnio transporto priemonės išregistravimo, VĮ „Regitra“ vadovaujasi duomenimis, gautais iš  Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės, kurios duomenis tvarko Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija, ir Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazės, kurios duomenis tvarko Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir Juridinių asmenų registro.

  Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta, kad šių duomenų bazių valdytojai visus reikiamus duomenis apie transporto priemones teikia VĮ „Regitra“ tvarkomam Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrui.

  Negavus duomenų apie tai, kad atlikta transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra ir (ar) kad transporto priemonė apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, transporto priemonės leidimas dalyvauti eisme stabdomas, o vėliau ji nustatyta tvarka išregistruojama, jei per įstatyme nustatytą laikotarpį pareiškėjas nesikreipė dėl sustabdymo laikotarpio pratęsimo.

 • Ar prašymą dėl leidimo sustabdymo (pratęsimo) galima pateikti paštu, telefonu?

  Priimant prašymą, būtina nustatyti pareiškėjo asmens tapatybę. Pateikdamas prašymą VĮ „Regitra“ padalinyje, pareiškėjas turi pateikti savo asmens dokumentą ar atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Pateikdamas prašymą e. paslaugų portale, pareiškėjas identifikuojasi, prisijungdamas prie e. paslaugų portalo.

  Paprastu ar elektroniniu paštu atsiųsti prašymai, kai nėra galimybės nustatyti asmens tapatybės, negali būti nagrinėjami. Tokiais atvejais pareiškėjui  pranešama, kad, norėdamas pratęsti leidimo sustabdymą, jis turi prisijungti prie VĮ „Regitra“ e. paslaugų portalo arba atvykti į transporto priemonių registravimo paslaugas teikiantį padalinį.

 • Kaip sustabdyti leidimą dalyvauti eisme ar pratęsti sustabdymo laikotarpį?

  Sustabdyti ar pratęsti leidimo sustabdymo laikotarpį galima:

  1. Prisijungus prie VĮ „Regitra“ elektroninių transporto priemonių registravimo paslaugų portalo (prisijungus prie portalo, atsidariusiame lange reikia pasirinkti: Paslaugos/Paslaugų užsakymas/Sustabdyti leidimą transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme. Paslauga mokama. Sąskaita pateikiama el. sistemos skyriuje „Išankstinės sąskaitos“.
  2. Atvykus į transporto priemonių registravimo paslaugas teikiantį VĮ „Regitra“ padalinį.
 • Ar galima sustabdyti transporto priemonės leidimą dalyvauti eisme, pratęsti jo sustabdymo laikotarpį?

  Leidimas dalyvauti viešajame eisme transporto priemonės valdytojo prašymu sustabdomas ne ilgesniam negu trejų metų laikotarpiui. Šis terminas gali būti pratęstas vieniems metams.

 • Per kiek laiko reikia pašalinti sustabdymo priežastis?

  Priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas leidimas, turi būti pašalinamos arba transporto priemonė perregistruojama naujo transporto priemonės valdytojo vardu vieno iš transporto priemonės valdytojo mirties arba juridinio asmens išregistravimo iš Juridinių asmenų registro atveju per 180 dienų. Jei per šį laikotarpį jos nepašalinamos arba transporto priemonė neperregistruojama, leidimas panaikinamas ir transporto priemonė išregistruojama.

 • Kur pasitikrinti, ar transporto priemonė turi leidimą dalyvauti eisme?

  Pasitikrinti galima prisijungus prie VĮ „Regitra“ elektroninių paslaugų portalo, arba šios svetainės skyriuje „Paieška transporto priemonių registre”.

 • Kokiais atvejais taikoma leidimo transporto priemonei dalyvauti eisme (toliau – leidimas) sustabdymo procedūra?

  Ši procedūra taikoma, nustačius, kad neatlikta ar negalioja transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra ir (arba) transporto priemonė neapdrausta transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.