LT

Kainos

Paslauga Kaina (Eur su pvm)
Teorinių žinių patikrinimas 10,14
Praktikos egzaminas (be VĮ „Regitra“ transporto priemonės naudojimo kainos) 16,80

VĮ „Regitra“ transporto priemonės naudojimas

Kategorijos Kaina iš viso (Eur su pvm) (Egzaminuojant aikštelėje) (Egzaminuojant kelyje)
A1, A2 8,40 4,20 4,20
A 25,00 12,50 12,50
B 14,20 7,10 7,10
C, CE 27,80 13,90 13,90

Pastabos:

  1. Nustatytu laiku egzaminuojamajam neatvykus į praktikos egzaminą ir apie tai iš anksto nepranešus, vėl registruojantis laikyti praktikos egzaminą ir pasirenkant egzamino datą anksčiau termino, nustatyto Registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašo, patvirtinto VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl Registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punkte, egzaminuojamasis VĮ „Regitra“ sumoka Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo paslaugų kainoraščio 2 ir 3 punktuose nurodytų praktikos egzamino ir transporto priemonės naudojimo praktikos egzaminui, į kurį jis neatvyko, paslaugų kainą.  Jei egzaminuojamasis neišlaiko praktikos egzamino egzaminuojant aikštelėje, VĮ „Regitra“ transporto priemonės naudojimo praktikos egzamino metu kainos dalis, mokama už egzaminavimą kelyje, grąžinama egzaminuojamajam arba įskaitoma į kito praktikos egzamino kainą.
  2. Tais atvejais, kai praktikos egzamino metu būtina lydinčioji transporto priemonė, turi būti papildomai sumokėta už lydinčiosios VĮ „Regitra“ transporto priemonės naudojimą. Lydinčiosios VĮ „Regitra“ transporto priemonės naudojimo kaina yra lygi VĮ „Regitra“ B kategorijos transporto priemonės naudojimo praktikos egzamino egzaminuojant kelyje kainai.