LT

Kainos

Paslauga Kaina (Eur su pvm)
Teorinių žinių patikrinimas 10,14
Praktikos egzaminas (be VĮ „Regitra“ transporto priemonės naudojimo kainos) 16,80

VĮ „Regitra“ transporto priemonės naudojimas

Kategorijos Kaina iš viso (Eur su pvm) (Egzaminuojant aikštelėje) (Egzaminuojant kelyje) Lydinčioji transporto priemonė
A1, A2 15,50 4,20 4,20 7,10
A 32,10 12,50 12,50 7,10
B 14,20 - 14,20 -
C, CE 27,80 13,90 13,90 -

Pastabos:

1. Egzaminuojamasis, nustatytu laiku neatvykęs į praktikos egzaminą ir apie tai iš anksto nepranešęs, vėl registruodamasis laikyti praktikos egzaminą ir pasirinkęs egzamino datą anksčiau termino, nustatyto Registravimosi laikyti egzaminą tvarkos apraše, valstybės įmonei „Regitra“ sumoka Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo paslaugų kainoraščio (toliau – kainoraštis) 2 punkte nurodytą kainą, ir kainoraščio 3 punkte nurodytą kainą, jeigu neatvyko į praktikos egzaminą, skirtą teisei vairuoti B kategorijos transporto priemonę įgyti.

2. Tais atvejais, kai praktikos egzamino metu būtina lydinčioji transporto priemonė, egzaminuojamasis valstybės įmonei „Regitra“ sumoka už lydinčiosios valstybės įmonės „Regitra“ transporto priemonės naudojimą.