LT

Užsienio valstybių atstovybių ir tarptautinių organizacijų

Ženklo aprašymas

Numerio ženklo paviršius žalias, atspindintis šviesą; numerio ženklo apvadas, raidės ir skaitmenys balti. Numerio ženkle yra įspausti du apskritimo formos apvadėliai, žymintys vietas, skirtas klijuoti hologramai ir valstybinės techninės apžiūros ženklui. 1-ojo formato plokštelėje apvadėliai įspaudžiami vienas virš kito kairiajame numerio ženklo krašte, o 2-ojo ir 3-ojo formato plokštelėse - vienas šalia kito centrinėje numerio ženklo dalyje po užrašu.

Šio tipo numerio ženklų užrašus sudaro šeši skaitmenys, iš kurių pirmieji du skaitmenys žymi atstovybės kodą, kurį suteikia URM Protokolo departamentas pagal atstovybės akreditacijos Lietuvos Respublikoje eiliškumą:

 • 01 - Švedijos Karalystės ambasada;
 • 02 - Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada;
 • 03 - Prancūzijos Respublikos ambasada;
 • 04 - Latvijos Respublikos ambasada;
 • 05 - Danijos Karalystės ambasada;
 • 06 - Kanados ambasados biuras;
 • 07 - Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ambasada;
 • 08 - Italijos Respublikos ambasada;
 • 09 - Norvegijos Karalystės ambasada;
 • 10 - Suomijos Respublikos ambasada;
 • 11 - Šventasis Sostas (Vatikano Miesto Valstybė) Šventojo Sosto Nunciatūra;
 • 12 - Turkijos Respublikos ambasada;
 • 13 - Čekijos Respublikos ambasada;
 • 14 - Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada;
 • 15 - Kinijos Liaudies Respublikos ambasada;
 • 16 - Lenkijos Respublikos ambasada;
 • 17 - Lenkijos Respublikos generalinis konsulatas Vilniuje;
 • 18 - Estijos Respublikos ambasada;
 • 19 - Rusijos Federacijos ambasada;
 • 20 - Rusijos Federacijos generalinis konsulatas Klaipėdoje;
 • 21 - Rumunijos ambasada;
 • 22 - Ukrainos ambasada;
 • 23 - Baltarusijos Respublikos ambasada;
 • 24 - Kazachstano Respublikos ambasada;
 • 25 - Gruzijos ambasada;
 • 26 - Japonijos ambasada;
 • 27 - Austrijos Respublikos ambasada;
 • 28 - Belgijos Karalystės ambasada;
 • 29 - Nyderlandų Karalystės ambasada;
 • 30 - Vengrijos Respublikos ambasada;
 • 31 - Ispanijos Karalystės ambasada;
 • 32 - Suverenaus Karinio Hospitalierių Maltos Ordino ambasada;
 • 33 - Graikijos Respublikos ambasada;
 • 34 - Airijos ambasada;
 • 35 - Portugalijos Respublikos ambasada;
 • 36 - Moldovos Respublikos ambasada;
 • 37 - Azerbaidžano Respublikos ambasada;
 • 38 - Bulgarijos Respublikos ambasada;
 • 39 - Armėnijos Respublikos ambasada;
 • 40 - Kroatijos Respublikos ambasados biuras;
 • 41 - Izraelio Valstybės ambasada.

Tarptautinių organizacijų atstovybėms suteikti tokie kodai:

 • 80 - Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje;
 • 81 - Pasaulio Banko atstovybė Lietuvoje;
 • 82 - Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovybė Vilniuje;
 • 83 - Pasaulinės sveikatos organizacijos koordinacinė tarnyba Lietuvoje;
 • 84 - Jungtinių Tautų vystymo programa;
 • 85 - Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras;
 • 86 - Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje;
 • 87 - Jungtinių Tautų biurų įstaigos Lietuvoje;
 • 88 - Europos lyčių lygybės institutas;
 • 89 - NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras.

Trečias skaitmuo žymi transporto priemonės kategoriją (asmens, kuriam priklauso transporto priemonė, statusą):

 • 1 - atstovybės vadovo reprezentacinė transporto priemonė;
 • 2 - atstovybės transporto priemonė;
 • 3 - atstovybės nario ar jo šeimos narių, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais, asmeninė transporto priemonė;
 • 4 - atstovybės administracinio ir techninio personalo nario ar jo šeimos narių asmeninė transporto priemonė.

Paskutinieji trys skaitmenys žymi numerio ženklų išdavimo eilės numerį. Šio tipo numerio ženklai išduodami nuo 2004-10-11.