LT

Vardiniai

Ženklo aprašymas

Vardinis – tai pareiškėjo pageidaujamą užrašą turintis valstybinio numerio ženklas.

Kokį užrašą (raidžių, skaičių derinį) pasirinkti, didžiąja dalimi priklauso nuo pareiškėjo poreikių, tačiau jame negali būti naudojami nepadorūs, žargoniniai žodžiai, keiksmažodžiai, taip pat sąvokos, įžeidžiančios kitų rasių, tikėjimų atstovus. Užrašas negali sutapti su valstybių, tarptautinių organizacijų pavadinimais ar jų santrumpomis. Vardiniame ženkle bent vienas simbolis turi būti skaičius.

Vardinis, kaip ir bet kuris kitas ženklas, už jį sumokėjusiam pareiškėjui gali būti perkeliamas ant kitos šio pareiškėjo vardu registruojamos transporto priemonės. Jeigu tuo metu pareiškėjas tokios transporto priemonės neturi, VĮ „Regitra“ vardinį ženklą pareiškėjui saugo 1 metus.

Atkreipiame dėmesį, kad tapatūs prarastiems arba pavogtiems vardiniai valstybinio numerio ženklai negaminami ir neišduodami.

Kviečiame susipažinti su Vardinių valstybinio numerio ženklų užsakymo ir išdavimo taisyklėmis:

Vardinių valstybinio numerio ženklų užsakymo ir išdavimo taisyklių aktuali redakcija.