LT

Galiojimas užsienyje

Vairuotojų dalyvavimą tarptautiniame eisme ir vienos valstybės išduotų vairuotojo pažymėjimų pripažinimą kitose valstybėse reglamentuoja šie daugiašaliai susitarimai:

  • Kelių eismo konvencija, sudaryta Ženevoje 1949 m. rugsėjo 19 d. (Ženevos Konvencija);
  • Kelių eismo konvencija, sudaryta Vienoje 1968 m. lapkričio 8 d. (Vienos Konvencija).

Jungtinių Tautų Organizacijos Ekonomikos komisijos Europai duomenimis, Ženevos Konvencija galioja 96 valstybėse, Vienos konvencija – 73 valstybėse.

Lietuvos Respublika 1991 m. lapkričio 20 d. prisijungė prie Vienos Konvencijos.

Europos Sąjungoje aktualus teisės aktas yra 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB „Dėl vairuotojo pažymėjimų“ (nauja redakcija).

Lietuvoje išduodami tik nacionaliniai vairuotojo pažymėjimai, t. y. Europos Sąjungos modelio vairuotojo pažymėjimai (kredito kortelės formos). Šio vairuotojo pažymėjimo pakanka vairuojant ir tose ne Europos ekonominės erdvės valstybėse, kurios prisijungusios prie Vienos Konvencijos.

Lietuvoje galėtų būti išduodami tarptautiniai vairuotojo pažymėjimai pagal Vienos Konvencijos reikalavimus, tačiau tai neišspręstų Lietuvos vairuotojų problemų ne Europos ekonominės erdvės valstybėse, kurios prisijungusios tik prie Ženevos Konvencijos.

Todėl vairuotojai, net ir turėdami Lietuvos Respublikoje išduotus tarptautinius vairuotojo pažymėjimus, negalės vairuoti valstybėse, kurios nėra prisijungusios prie Vienos Konvencijos, pavyzdžiui Japonija, Pietų Korėja, JAV.