LT

Komentarai

 • 2017-01-20 Dėl pradedančiojo vairuotojo pažymėjimų keitimo

  Nuo 2014 m. keičiant pradedančiojo vairuotojo pažymėjimus buvo remiamasi ne tik policijos registro pateikta informacija apie vairuotojo padarytus pažeidimus, bet taip pat ir paties vairuotojo pateikta deklaracija, kurioje jis patvirtindavo, kad neturi galiojančių nuobaudų.

  Vairuotojai 2014 m. pradžioje pateikdavo tokias deklaracijas, nes kurį laiką sąsaja su policijos duomenų baze buvo neaktyvi. Vairuotojo pateikta informacija buvo pasitikima, - juk deklaracijos tekste pateikiamas perspėjimas apie atsakomybę už melagingos informacijos pateikimą.

  Jei pildydami deklaraciją vairuotojai gudravo, galima sakyti, taip apgavo patys save, nes informacija apie vairuotojo padarytus nusižengimus policijos vedamoje elektroninėje pažeidimų apskaitoje yra saugoma.

  Policija, kuri savo registre turi informaciją nuo pažeidimo įregistravimo momento, viešai ne kartą yra perspėjusi apie tai, kas laukia tų prasižengusių pradedančiųjų vairuotojų, kurie nesilaikė įstatymo reikalavimų.

  Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta, kad 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas po dvejų metų gali būti pakeistas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei vairuotojas nesukėlė eismo įvykio, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata, taip pat jei nepažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimų:

  • vykdyti vairuotojų pareigas pėstiesiems,
  • laikytis lenkimo taisyklių,
  • vairuojant nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis,
  • laikytis eismo reguliavimo signalų,
  • KET nustatyta tvarka naudoti įspėjamuosius signalus,
  • laikytis važiavimo per sankryžas tvarkos,
  • vairuotojams naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus,
  • neviršyti nustatyto greičio,
  • nevairuoti transporto priemonių neblaiviems.

  Padarius pažeidimą, per vienus metus nuo pažeidimo  padarymo dienos privaloma baigti papildomus vairuotojų mokymus - toks reikalavimas nustatytas Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

  Įstatyme nustatytu laiku papildomo mokymo nebaigus, prarandama teisė vairuoti ir pradedančiojo vairuotojo pažymėjimas nekeičiamas į galiojantį 10 metų. Tokiu atveju teisė vairuoti grąžinama tik perlaikius  vairavimo egzaminą, tuomet išduodamas naujas 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

  Pradedančiųjų vairuotojų saugaus eismo politikos pagrindą sudaro apribojimai, tarp kurių papildomi mokymai yra viena efektyvesnių priemonių. Apribojimai pradedantiesiems vairuotojams taikomi siekiant sumažinti riziką jiems patekti į eismo įvykius.

 • 2017-01-19 Priverstinis transporto priemonės išregistravimas savo tikslą pasiekė, tolesnio jo taikymo neįmanoma pateisinti viešuoju interesu

  Priverstinis išregistravimas, kaip rodo gyventojų atsiliepimai ir Kelių transporto priemonių registro statistika, tampa tiek administracine našta, tiek finansine kliūtimi sezoniniam transporto priemonių naudojimui, istorinių automobilių valdytojams. „Regitros“ specialistų nuomone, jis sukelia nepatogumų tiek transporto priemonių valdytojams, tiek ir pačiai „Regitrai“, o bent kiek reikšmingesnės įtakos eismo saugumui, manoma, neturi.

  Jau pats leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymas, specialistų nuomone, yra pakankamai griežta priemonė, nes reikšmingai apriboja transporto priemonės galimybes dalyvauti viešajame eisme.

  Priverstinai išregistruota transporto priemonė vėliau dažniausiai vėl būna įregistruojama, tačiau tuo gyventojams tenka papildomai rūpintis, patiriant išlaidų ir gaištant savo laiką.

  „Regitros“ specialistai pritaria klientų pageidavimams, kad leidimo dalyvauti viešajame eisme stabdymo laikotarpis neturėtų būti ribojamas, o priverstinio išregistravimo galima būtų atsisakyti. Juos patenkinus, reikšmingai sumažėtų gyventojams, įstaigoms ir organizacijoms tenkanti administracinė našta.

  Tikimasi, kad įstatymo leidėjas atsižvelgs į didėjantį transporto priemonių valdytojų sąmoningumą ir nepalankią visuomenės nuomonę įstatymo nuostatoms, numatančioms priverstinį išregistravimą, ir jų bus atsisakyta.

 • 2017-01-23 Dėl užsienyje gyvenančių tautiečių vairuotojo pažymėjimų keitimo

  Laisvo asmenų judėjimo teise besinaudojantys mūsų valstybės piliečiai ir kiti šalies gyventojai „Regitroje“ įgydami vairuotojo pažymėjimą ar jį keisdami turi daugiau galimybių nei vien gyvenamosios vietos deklaravimas įrodyti savo nuolatinio gyvenimo Lietuvoje faktą.

  Mažiau nei pusmetį per kalendorinius metus Lietuvoje praleidusiems asmenims lengvinantį vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių pakeitimą vidaus reikalų ministras priėmė po to, kai Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad asmens nuolatinė gyvenamoji vieta gali būti įrodyta ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis, ne tik gyventojų registre esančia informacija. 

  Naujovė taikoma mažesnei visų vairavimo teisę turinčių ar ją įgyti siekiančių gyventojų daliai. 

  „Ir toliau daugumai būsimų vairuotojų paprasčiausias būdas nurodyti adresą, kuriuo juos būtų galima pasiekti tais atvejais, kai to reikia dėl teisinių santykių su valstybe, tarkime, eismo įvykio, transporto priemonės vagystės ir panašiai, liks gyvenamosios vietos deklaravimas“, – sako Dalius Prevelis, valstybės įmonės „Regitra“ generalinis direktorius. 

  Pasak „Regitros“ vadovo, gyvenamąją vietą deklaravę nuolatiniai Lietuvos gyventojai jokių pokyčių nepajus. Naujovė skirta tiems, kurie mūsų valstybę savo rezidencijos šalimi pasirinko po ilgesnio užsienyje praleisto laiko. 

  Sprendimas naudingas ir tai poreikį įgyti ar naudotis jau įgyta vairavimo teise turinčių šalies gyventojų daliai, kurie nuolatinę gyvenamąją vietą pusės metų laikotarpiu deklaravo pirmą kartą.  

  Įrodyti gyvenimo Lietuvoje faktą, prašydami išduoti vairuotojo pažymėjimą, tokie vairuotojai galės visais įmanomais dokumentais. Sprendimą dėl jų įrodomosios vertės priims klientus aptarnaujantys „Regitros“ darbuotojai.

  Tipinės aplinkybės, dėl kurių Lietuvą savo nuolatine gyvenamąja vieta laiko joje mažesnę laiko dalį praleidę kraštiečiai ar iš užsienio į mūsų šalį atvykę asmenys, jau bus išvardytos „Regitros“ paruoštuose dokumentų šablonuose (prašyme, specialioje deklaracijoje, kt.), tačiau kreipiantis svarbu pateikti atitinkamą priežastį patvirtinantį dokumentą. 

  Pažymėtina, kad sprendime dėl nuolatinės gyvenamosios vietos įrodinėjimo priemonių Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nepakeitė savo aiškinimo, jog įprastinės gyvenamosios vietos sąlygos įvykdymas yra esminis direktyvos, užtikrinančios vairuotojo pažymėjimų tarpusavio pripažinimo principą, elementas. 

  „Priežastis paprasta – kai valstybės narės nėra visiškai suderinusios teisės aktų vairuotojų pažymėjimų išdavimo srityje, ryšys tarp vairuotojo ir valstybės, suteikusios jam specialiąją teisę vairuoti, padeda kovoti su vairuotojų pažymėjimų turizmu“, – aiškina „Regitros“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas. 

  Pasak S. Šumino, Teisingumo Teismas ne vieną kartą yra konstatavęs ir šiame sprendime, kuris leido įvairesnes gyvenamosios vietos įrodinėjimo priemones, pakartojo, kad gyvenamosios vietos sąlyga yra būtina kontroliuojant tinkamumo vairuoti reikalavimo laikymąsi ir tam tikrais atvejais vien įprastinės gyvenamosios vietos sąlygos nepaisymo gali pakakti norint pateisinti valstybės narės atsisakymą pripažinti kitos valstybės narės išduotą vairuotojo pažymėjimą.

   

  Papildoma informacija, kam aktualus pakeitimas 

  • Lietuviams studentams ir moksleiviams, kurie mokosi užsienyje
  • Užsienio šalių studentams ir moksleiviams, kurie mūsų šalyje studijuoja ar lanko mokyklą ne trumpiau nei 6 mėnesius
  • Asmenims, kurie buvo išvykę atlikti arba dabar atlieka apibrėžtos trukmės profesinę užduotį užsienyje
  • Piliečiams, kurie darbą gavo ir dirba užsienyje, bet nuolat sugrįždavo arba sugrįžta į Lietuvą dėl asmeninių ryšių
  • Tiek užsienio, tiek Lietuvos gyventojams, kurie gyveno užsienyje arba buvo išvykę gyventi į užsienį, bet dėl asmeninių ir (ar) darbo ryšių atvyko arba grįžo nuolat gyventi į Lietuvos Respubliką.

   

  Teisinė informacija 

  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 1 d. įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl motorinių transporto priemonių“ vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

  Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklės (patvirtintos LR vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328). 

  2015 m. birželio 25 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (byla C-664/ 13). 

  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2006/126/ EB „Dėl vairuotojo pažymėjimų“.

 • 2017-01-04 Grąžinamais vairuotojo pažymėjimais rūpinsis „Regitra“

  Įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui, nuo 2017 m. sausio 1 d. „Regitra“ iš policijos perėmė už pažeidimus sulaikytų vairuotojo pažymėjimų grąžinimo funkciją. Įmonė grąžins  pažymėjimus tiems vairuotojams, kurie teisę vairuoti prarado po 2017 metų sausio 1-osios. Šiems vairuotojams kreiptis į policiją nebereikės. Plačiau naująją tvarką komentuoja VĮ „Regitra“ Veiklos departamento Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo skyriaus vadovas Saulius ŠČIUPLYS.  

  Naudodamiesi susijusių registrų informacija, įmonės specialistai vienoje vietoje patikrins, ar pažeidėjai įvykdė jiems nustatytus valstybės reikalavimus ir spręs, ar vairavimo teisės apribojimus galima panaikinti. 

  Policijos pareigūno sulaikytą vairuotojo pažymėjimą bus galima atsiimti vairuotojui patogiame „Regitros“ padalinyje, nepriklausomai nuo to, kurioje šalies vietovėje šis dokumentas buvo sulaikytas. Vairuotojui savo prašyme tereikės pasirinkti jam patogų vairuotojo pažymėjimus išduodantį įmonės padalinį. Šie padaliniai įsikūrę ne tik sostinėje bei didžiuosiuose šalies miestuose, bet ir daugelyje rajonų centrų.

  Supažindiname, kokiomis sąlygomis teisė vairuoti ir vairuotojo pažymėjimas bus grąžinami.

  Jei už taisyklių pažeidimus teisė vairuoti buvo atimta trumpiau nei metams

  Norėdami ją susigrąžinti vairuotojai pirmiausia vairavimo mokykloje turi baigti papildomą vairuotojų mokymą. Atvykus į „Regitrą“ reikės pateikti galiojantį asmens dokumentą ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (jei įmonei ši pažyma nebuvo pateikta anksčiau).

  Jei teisė vairuoti atimta metams ar ilgiau nei metams 

  Pirmiausia reikia kreiptis į vairavimo mokyklą ir baigti papildomą vairuotojų mokymą. Atvykus į „Regitrą“ reikės pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (jei ji nebuvo pateikta anksčiau) ir išlaikyti vairavimo teorijos bei praktikos egzaminus.

  Atkreipiame dėmesį, kad susigrąžinant teisę vairuoti daugiau nei vienos kategorijos transporto priemones, reikia išlaikyti vairavimo egzaminus pagal vairavimo ypatumus sudėtingiausios kategorijos transporto priemonėmis. Pagal sudėtingumą transporto priemonių kategorijos nuo lengviausios iki sunkiausios išdėstomos taip: B1, B, BE, C1/D1 (pasirinktinai arba C1, arba D1), C1E/D1E (pasirinktinai arba C1E, arba D1E), C, D, DE, CE.

  Kai susigrąžinama teisė vairuoti A1, A2 arba A kategorijos transporto priemones, visada reikia laikyti šių kategorijų vairavimo egzaminą.

  Jei teisė vairuoti atimta esant neblaiviam ar apsvaigusiam

  Pasibaigus atėmimo terminui, pirmiausia reikia baigti papildomą vairuotojų mokymą. „Regitroje“ reikės pateikti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, išduotą pagal Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą ir savo galiojantį asmens dokumentą. Taip pat pateikiama galiojanti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma, kuri turi būti išduota vėliau, nei buvo padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas.

  „Regitroje“ reikia išlaikyti vairavimo teorijos ir praktikos egzaminus. Norint susigrąžinti teisę vairuoti daugiau nei vienos kategorijos transporto priemones, reikia išlaikyti vairavimo egzaminus pagal vairavimo ypatumus sudėtingiausios kategorijos transporto priemonėmis.

  Aktualu pradedantiesiems 

  Teisę vairuoti norintis susigrąžinti pradedantysis vairuotojas, vairuotojo pažymėjimo netekęs už Kelių eismo taisyklių  reikalavimų pažeidimus, ir kuris per vienus metus nuo pažeidimo padarymo nebaigė privalomo papildomo vairuotojų mokymo, privalės „Regitroje“ išlaikyti vairavimo teorijos ir praktikos egzaminus.

  Jei norima susigrąžinti teisę vairuoti daugiau nei vienos kategorijos transporto priemones, reikia išlaikyti vairavimo egzaminus pagal vairavimo ypatumus sudėtingiausios kategorijos transporto priemonėmis.

  „Regitroje“ reikia pateikti galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (jei įmonė jos neturi) ir galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

  Teisių netekus dėl sveikatos būklės ar elgesio

  Teisė vairuoti grąžinama ir jos netekusiems dėl sveikatos būklės ar elgesio. Jei teisė vairuoti buvo atimta visų turėtų kategorijų transporto priemones, asmens sveikatos priežiūros įstaigai nustačius, kad asmuo negali tinkamai vairuoti transporto priemonių, „Regitroje“ reikia pateikti: galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kuri turi būti išduota vėliau, nei buvo priimtas sprendimas atimti teisę vairuoti dėl sveikatos būklės ar elgesio ir  vairuotojo pažymėjimą (jei neprarastas).

  Jei teisė vairuoti buvo atimta ne visų turėtų kategorijų transporto priemones, asmens sveikatos priežiūros įstaigai nustačius, kad dėl sveikatos būklės ar elgesio asmuo negali tinkamai vairuoti transporto priemonių, „Regitroje“ reikia pateikti: galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ir vairuotojo pažymėjimą (jei neprarastas).

  Akreipiame dėmesį, kad iki 2016 m. gruodžio 31 d. teisę vairuoti praradusiems vairuotojams pažymėjimai, kaip ir anksčiau, bus grąžinami  policijoje.