LT

Valstybės įmonės „Regitra“ siekis yra, jog gavę vairuotojo pažymėjimus vairuotojai suvoktų save kaip piliečius, kurių pareiga yra tapti saugaus eismo dalyviais ir kad tas tapsmo procesas yra ilgalaikis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės numatytas senų (laminuotų be galiojimo datos) vairuotojo pažymėjimų keitimo terminas ne tik paskatino vairuotojus atsakingiau pažiūrėti į savo kaip vairuotojo pareigų vykdymą, bet tuo pačiu buvo naudingas ir valstybės įmonei „Regitra“ – filialų direktorius paskatino permąstyti darbo organizavimo aptarnaujant klientus procesus, juos optimizuoti.

Praėjusiais metais nuo gegužės mėn. kelionė iki „Regitros“ atsiimti vairuotojo pažymėjimą sutrumpėjo 16 vietovių – papildomai šie dokumentai pradėti išduoti Druskininkuose, Ignalinoje, Joniškyje, Kaišiadoryse, Kelmėje, Kretingoje, Lazdijuose, Nemenčinėje (Vilniaus r.), Pasvalyje, Prienuose, Radviliškyje, Raseiniuose, Šilutėje, Ukmergėje, Varėnoje ir Vilkaviškyje esančiose „Regitros“ grupėse.

Šiose vietose jau pagamintą vairuotojo pažymėjimą galima atsiimti ir šiandien. Kadangi nebuvo didintas darbuotojų skaičius, todėl minėtose vietovėse naujų pažymėjimų užsakymai nepriimami.

Taigi, dėl senų vairuotojo pažymėjimo keitimo padvigubėjo bendras klientų aptarnavimo vietų, kuriose galima atsiimti pagamintus vairuotojo pažymėjimus, skaičius – jis išaugo nuo 18 iki 34.

Kaip ir anksčiau, užsisakyti ir atsiimti vairuotojo pažymėjimus galima šalies didžiuosiuose miestuose ir daugelyje rajonų centrų (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose, Mažeikiuose, Rokiškyje, Biržuose, Kėdainiuose, Jonavoje, Jurbarke).

„Regitros“ filiale sostinėje, kuris dirba 6 dienas per savaitę, taupų klientų aptarnavimo srautą valdymą įgyvendinti padėjo suminė darbo laiko apskaita.

Įmonės veiklos departamento direktorius Darius Jurgutis pastebi, kad uždavinys pakeisti seno pavyzdžio laminuotus vairuotojo pažymėjimus atskleidė klientus aptarnaujančių įmonės darbuotojų gebėjimą susitelkti – 2017 m. sausį vairuotojo pažymėjimų išdavimo srityje aptarnautas rekordinis klientų skaičius – apie 40 tūkst. vairuotojų.

„Regitros“ klientų aptarnavimo skyriaus duomenis, įtakos tokiam rezultatui turėjo ir 2016 m. kovo–2017 m. kovo mėn. laikotarpiu taikyta informacijos centro technologinė naujovė – detalus automatinis balso pranešimas apie seno pavyzdžio laminuotų vairuotojo pažymėjimų keitimo eigą. Kaip rodo techninė ataskaita, 12–15 proc. paklausėjų visiškai pakako standartinio pranešimo.

Paskutiniaisiais metais stiprėjęs dokumentų keitimo bumas taip pat paskatino pokyčius visuomenės informavimo, informacinių technologijų projektų valdymo, internetinių paslaugų atnaujinimo srityse.

Įmonė pradėjo ir toliau planuoja diegti išankstinės registracijos sistemą: interneto svetainėje klientai gali iš anksto pasirinkti priėmimo įmonės filiale elektroninę paslaugą. Kol kas iš anksto siūloma užsiregistruoti priėmimui Šiaulių ir Panevėžio filialuose, vėliau išankstine registracija bus galima pasinaudoti visuose įmonės filialuose:

Klaipėdoje – planuojama 2017 m. III ketv.;

Marijampolėje – planuojama 2017 m. III ketv.;

Utenoje – planuojama 2017 m. IV ketv.;

Vilniuje – planuojama 2017 m. IV ketv.

Atlikus registraciją internete, pareiškėjo nurodytu el. pašto adresu nusiunčiamas specialus kodas. Šį kodą reikia turėti su savimi atvykus į klientų aptarnavimo padalinį: terminale, kuris išduoda eilės numerius, reikės pasirinkti iš anksto užsiregistravusių klientų aptarnavimo mygtuką ir atsidariusiame lange gautą kodą įvesti (patariama ne anksčiau nei 15 min. iki rezervuoto laiko pradžios ir ne vėliau nei 3 min. po rezervacijos laiko).

Įmonės vadovai pastebi, kad naujoji elektroninė sistema leis žymiai sumažinti gyventojams tenkančią administracinę naštą – jiems nebereikės gaišti laiko eilėse, aptarnavimas bus kokybiškesnis ir greitesnis, suplanuojamas iš anksto. Be to, išankstinė registracija leidžia filialų direktoriams tolygiau paskirstyti darbo krūvį.

Siekti subalansuoto klientų aptarnavimo srauto padėjo ir pradedantiesiems vairuotojams skirtas vairuotojų portalas. Jis patogus tuo, kad pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikotarpiui asmenims nebūtina vykti į „Regitros“ klientų aptarnavimo padalinį, užsakyti vietoje baigiančio galioti pradedančiojo vairuotojo pažymėjimo 10 metų galiojantį dokumentą galima internetu. Tą galima padaryti likus 10 dienų iki dokumento galiojimo datos.

Internetu patogu pasitikrinti, ar vairuotojo pažymėjimas jau pagamintas: šia visiems vairuotojams naudinga elektronine paslauga galima pasinaudoti „Regitros“ interneto svetainės www.regitra.lt skyriuje „Informacija apie vairuotojo pažymėjimą“.

Visi vairuotojai vairuotojų portale gali užsisakyti pranešimą apie pasibaigusį vairuotojo pažymėjimo galiojimo laiką. Toks pranešimas iš anksto atsiunčiamas el. paštu ar SMS žinute, priklausomai nuo to, kokį informavimo būdą vairuotojas portale pasirinko.

Praradus vairuotojo pažymėjimą, internetu galima užsisakyti jo dublikatą. Užsisakant dublikatą, nereikia pateikti medicininės pažymos, tačiau dublikatas galios tiek, kiek būtų galiojęs pamestas pažymėjimas. „Regitra“ vairuotojo pažymėjimo išdavimo paslaugas teikia nuo 2007 m. gegužės mėn., tad ir dublikatą galima užsisakyti, jei pažymėjimą buvo išdavusi „Regitra“ ir įmonės registre yra išduoto vairuotojo pažymėjimo duomenys.

Kandidatai į vairuotojus, norintys įgyti vairavimo teisę, internetu gali registruotis laikyti vairavimo egzaminus, patys pasirinkdami esantį laisvą jiems patogų egzamino laiką ir egzaminų centrą.

Institucijos, besidominčios vairuotojo pažymėjimais, internetu gali patikrinti vairuotojo pažymėjimo duomenis: pažymėjimo galiojimo laiką, kokių kategorijų transporto priemones vairuotojas turi teisę vairuoti ir pan.

Pažymėtina, kad nuo 2017 m. vasario 4 d. įsigaliojus disponavimo seno pavyzdžio dokumentu draudimui, oficialiai laikoma, kad kelių transporto priemonių vairuotojų registre yra atnaujinti visų teisę vairuoti turinčių asmenų duomenys apie sveikatą, taip pat šalies vairuotojų atvaizdo duomenys.

Primintina, kad pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, vairuojant būtina turėti šią specialią teisę patvirtinantį dokumentą. Kita vertus, teisės aktai nenumato termino, iki kada dar galima bus pasikeisti oficialiai nustojusius galioti dokumentus.

Kaip minėta, senų vairuotojo pažymėjimų keitimo uždavinys naujovių turėjo ir įmonės visuomenės informavimo srityje – išorinės komunikacijos priemonės planuotos pagal išsamių visuomenės nuomonės tyrimų duomenis, derintos viešųjų ryšių ir reklamos priemonės.

Kaip parodė 2016 m. rugpjūtį „Regitros“ užsakymu rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ atlikta reprezentatyvi šalies gyventojų apklausa, priežastys, dėl kurių dalis pažymėjimų nepakeista, gali būti įvairios. Apie pareigą keisti vairuotojo pažymėjimus žinojo 85 proc. tų, kurie turėjo senus laminuotus vairuotojo pažymėjimus. Jeigu skaičiuotume ir tuos, kurie turėjo naujus vairuotojo pažymėjimus, tai apie vairuotojo pažymėjimų keitimą žinojo 9 iš 10 Lietuvos vairuotojų. Tarp nekeitimo priežasčių respondentai minėjo, kad neturi laiko (60 proc.), nemato prasmės (12 proc.), bijosi sveikatos patikrinimo (7 proc.), nevairuos (6 proc.), dėl kainų (4 proc.), dėl eilių (1 proc.), kt.

Atkreiptinas dėmesys, jog visų šių priemonių įgyvendinimas bei įprastinė įmonės veikla, kaip rodo įmonės finansinės ataskaitos, sąnaudose atsispindėjo 4–6 proc. augimu (neįvertinus infliacijos).