LT

Pats eismo įvykis nėra priežastis baigti papildomus mokymus, išskyrus tuos atvejus, kai yra sutrikdyta eismo dalyvio sveikata.

Įstatyme nustatyta, kad dvejus metus galiojantis pradedančiojo vairuotojo pažymėjimas po šio laikotarpio gali būti pakeistas į dešimt metų galiosiantį vairuotojo pažymėjimą, jei pradedantysis vairuotojas nepadarė kelių eismo taisyklių pažeidimų.

Gauti 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą siekiantiems pradedantiesiems vairuotojams primintini 10 patarimų:

Pirmas: vykdyti vairuotojų pareigas pėstiesiems

Antras: laikytis lenkimo taisyklių

Trečias: vairuojant nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis

Ketvirtas: laikytis eismo reguliavimo signalų

Penktas: naudoti įspėjamuosius signalus

Šeštas: laikytis važiavimo per sankryžas tvarkos

Septintas: naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus

Aštuntas: neviršyti nustatyto greičio daugiau kaip 10 km per valandą

Devintas: nevairuoti transporto priemonių neblaiviems

Dešimtas: nesukelti tokio eismo įvykio, per kurį būtų sutrikdyta eismo dalyvių sveikata

Pažeidus vieną ar kelis išvardytus kelių eismo taisyklių reikalavimus per vienerius metus nuo pažeidimo padarymo datos privalo būti baigtas įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas. Antraip teisė vairuoti prarandama ir vairavimo egzaminą reikės laikyti iš naujo.

Papildomas vairuotojų mokymas atliekamas Valstybinės kelių transporto inspekcijos nustatyta tvarka. Mokytis galima bet kurioje tokius mokymus organizuojančioje vairavimo mokykloje (jų sąrašą rasite http://www.vkti.gov.lt).

Pasitaiko atvejų, kuomet egzistuojančiu teisiniu reguliavimu nepatenkinti pradedantieji vairuotojai, praleidę vienerių metų terminą dėl papildomų mokymų išklausymo, kreipiasi į teismą. 2014–2016 m. šiuo klausimu buvo iškelta iki 10 teisminių bylų apygardos administraciniuose teismuose, bei Vyriausiajame administraciniame teisme. Šių teisminių ginčų metu buvo ginčijami VĮ „Regitra“ priimti sprendimai neišduoti naujo 10 m. galiojančio vairuotojo pažymėjimo. Visi skundai teismo buvo atmesti kaip nepagrįsti ir pripažinta, kad VĮ „Regitra“ teisėtai atsisakė pakeisti pradedančiojo vairuotojo pažymėjimą.

Vyriausiasis administracinis teismas yra suformavęs teisminę praktiką šiuo klausimu, kuri sako, kad aplinkybės, jog pareiškėjui nebuvo žinomos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatos, įtakos kilusiam ginčui teisingai išspręsti neturi. Teismas savo sprendimuose pažymi, kad teisės aktai yra skelbiami viešai, todėl pradedantieji vairuotojai, turėdami pareigą naudotis suteikta teise vairuoti pakankamai atidžiai ir rūpestingai, turi galimybę žinoti apie įstatymo jiems keliamus griežtesnius reikalavimus. Teismo vertinimu, gavus vairuotojo pažymėjimą asmenims turi būti žinoma apie pareigą baigti papildomus vairuotojų mokymus ir jie, teismo vertinimu, turi objektyvią galimybę juos laiku pabaigti bei pasikeisti laikinąjį vairuotojo pažymėjimą. To nepadarymas gali būti vertinimas kaip pasyvaus, aplaidus ir nerūpestingas vairuotojo elgesys.

2013 m. pradedančiaisiais vairuotojais tapo beveik 32,5 tūkst. asmenų: dvejų metų terminas pakeisti vairuotojo pažymėjimą jiems suėjo 2015 m. Pažymėtina, kad sklandžiai pirmąjį vairuotojo pažymėjimą į galiojantį 10 metų pasikeitė 83 proc. arba beveik 27 tūkst. pradedančiųjų vairuotojų. Taip pat sėkmingai, tik jau pabaigę papildomus mokymus, ilgesnį terminą galiojantį dokumentą gavo 7,13 proc. arba per 2,3 tūkst. pradedančiųjų vairuotojų. Papildomų mokymų terminą praleido per 1 tūkst. arba beveik 3,4 proc. Pradedančiųjų vairuotojų. Likę 6,5 proc. arba per 2,1 tūkst. jaunuolių į „Regitrą“ suėjus pirmojo vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminui nesikreipė.

Primintina, kad „Regitra“ teisės aktų inicatyvą turinčioms institucijoms yra pateikusi siūlymų ilginti papildomų mokymų išklausymo terminą, nekeičiant „pradedančiojo vairuotojo“ statuso termino.

Apie griežtesnius Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme numatytus reikalavimus pradedantiesiems vairuotojams „Regitra“ yra parengusi specialią vaizdo medžiagą, kurią rasite valstybės įmonės youtube paskyroje.

Atsakingai pirmus dvejus metus vairavusiems asmenims svarbu priminti, kad jie gali pasinaudoti elektronine „Regitros“ paslauga ir vairuotojo pažymėjimą užsisakyti per vairuotojo portalą.

Plačiau apie pirmojo vairuotojo pažymėjimo keitimą informacija „Regitros“ svetainėje.