LT

Valstybės įmonė „Regitra“ neturi nė vienos dukterinės įmonės ir nevykdo jokių vidinių sandorių bei neteikia paramos. Taip pat įmonė negauna jokių valstybės biudžeto lėšų savo veiklos finansavimui.

Nekintančius įkainius įmonės paslaugų vartotojams „Regitra“ išlaiko kone dešimtmetį. Pavyzdžiui, pernai pradėta dirbti su nauju vairuotojo pažymėjimų gamintoju, kurio konkursinio pasiūlymo produkto kaina buvo aukštesnė nei ankstesnio tiekėjo. Nepaisant šio pokyčio, galutinis vairuotojo pažymėjimo išdavimo paslaugos įkainis liko nepakitęs. Vairuotojo pažymėjimo išdavimo kaina nekito nuo 2008 m., egzaminavimo nuo 2009 m., o transporto priemonių registracijos paslaugų kaina esmingiau buvo peržiūrėta tik prieš dvejus metus. Senieji įkainiai nustatyti su Konkurencijos tarybos žinia.

Siekdama užtikrinti įmonės strategijoje numatytą skaidrumo didinimą naujoji įmonės valdyba pradėjo viešai skelbti savo sprendimus, kuriuos galima rasti čia: http://www.regitra.lt/lt/imone/valdyba

Atkreipiame dėmesį, kad nauja įmonės interneto svetainė pradėjo veikti tik nuo 2017 m. vasario 1 d., todėl įmonės Komunikacijos skyriaus šių metų III–IV ketvirčio planuose numatyta parengti trūkstamą informaciją, atnaujinti vartotojų retai skaitomą informaciją.

Atsižvelgiant į šį faktą, pateikiame nuorodas tiek naujoje, tiek senoje svetainėje:

Praėjusių metų veiklos rezultatai

Nauja versija: http://www.regitra.lt/lt/imone/veikla/veiklos-ataskaitos (puslapyje apsilankė 233 unikalūs vartotojai, puslapio atmetimo rodiklis 46,5 proc.)

Sena versija: http://old.regitra.lt/lt/veikla/veiklos_ataskaitos

Pernai gautos pajamos bei patirtos išlaidos

Nauja svetainė: http://www.regitra.lt/lt/imone/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai (puslapyje apsilankė 84 unikalūs lankytojai, puslapio atmetimo rodiklis – 67,7 proc.).

Sena svetainė: http://old.regitra.lt/lt/veikla/finansines_ataskaitos

Įvykę sandoriai

Nauja svetainė: http://www.regitra.lt/lt/paslaugos-ir-veikla/viesieji-pirkimai/ataskaitos (puslapyje apsilankė 60 unikalių vartotojų, atmetimo rodiklis 0 proc.)

Sena svetainė: http://old.regitra.lt/lt/veikla/viesieji_pirkimai/ataskaitos

Šių metų strategija bei pagrindiniai tikslai

Nauja svetainė: http://www.regitra.lt/lt/imone/veikla/planavimo-dokumentai

Sena svetainė: http://old.regitra.lt/lt/veikla/planavimo_dokumentai (puslapyje apsilankė 223 unikalūs lankytojai, atmetimo proc. 80 proc.)