LT

Valstybės įmonės „Regitra“ siekis yra, jog gavę vairuotojo pažymėjimus vairuotojai suvoktų save kaip piliečius, kurių pareiga yra tapti saugaus eismo dalyviais ir kad tas tapsmo procesas yra ilgalaikis. Tam, kad paminėtas tikslas būtų žmonėms lengvai įgyvendinamas „Regitra“ nuolat teikia pagalbą konsultacijų forma. Būtent dėl šios svarbios priežasties įmonei ir yra patikėtas leidimų vairuotojams ir transporto priemonėms išdavimas taip gerinant viešojo eismo situaciją šalyje. Transporto priemonės perregistravimas „Regitroje“, kai ji vieno savininko perleidžiama kitam, tai ir yra leidimo dalyvauti transporto priemonei eisme išdavimo procedūra.

Pasirengimas sandoriui – šalių pareiga

Transporto priemonių pirkimas bei pardavimas yra pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio susitarimo dalykas. Sandorio šalys šiai teisinei procedūrai turėtų iš anksto tinkamai pasiruošti: susirinkti reikiamą informaciją, aptarti sąlygas žodžiu, perskaityti surašytą sutartį.

Nors dabartinis teisinis reguliavimas nenustato pareigos valstybės įmonei „Regitra“ kontroliuoti asmenų sudaromų sutarčių atitikimo teisės aktų reikalavimams, apibendrinę klientų patirtis, „Regitros“ teisininkai pataria nepamiršti trijų pagrindinių dalykų:

 • patikrinti pardavėjo asmens tapatybės dokumentą ir turėti jo kopiją;
 • naudoti pasiūlytą sutarties šabloną, kurį galima rasti įmonės interneto svetainėje, bei jame rašyti faktinius sandorio duomenis (tiek kainą, tiek pardavėją, tiek kt. informaciją;), ridos duomenis, defektus;
 • mokėjimą vykdyti sandorio pasirašymo metu.

Turėdami tikslius pardavėjo duomenis gyventojai turės galimybę teisiniu keliu reikalauti kompensacijos už patirtus nuostolius, jei vėliau paaiškėtų, kad transporto priemonė buvo vogta, techniškai netvarkinga ar neatitiko pirkimo-pardavimo sutarties sąlygose nurodytų parametrų.

Įstatymas numato, kad pirkimo – pardavimo sutartyje nurodomas motorinės transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN). Taip pat nurodomi ridos duomenys, išvardinami visi eismo ar kiti įvykiai, kuriuose automobilis buvo apgadintas per laikotarpį, kol pardavėjas buvo parduodamos transporto priemonės savininkas, taip pat nurodomi visi ankstesni žinomi eismo įvykiai. Be to, sutartyje turi būti parašyta, yra ar nėra:

 • automobilio stabdžių sistemos;
 • vairo mechanizmo ir pakabos elementų;
 • apšvietimo ir šviesos signalizavimo įtaisų;
 • vairuotojų ir keleivių saugos sistemų bei
 • dujų išmetimo sistemos trūkumų.

Paprastai galiojanti techninė apžiūra rodo, kad šių trūkumų automobilis neturi. Jeigu galiojanti techninė apžiūra artėja prie termino pabaigos, o sutartyje pardavėjas rašo, kad trūkumų nėra, rekomenduotina arba sutarti transporto priemonę apžiūrėti techninės priežiūros servise, arba aptarti, kaip bus atlyginami nuostoliai, jeigu paaiškėtų sudėtingi gedimai.

Faktinių mokestinių duomenų nurodymas sutartyje garantuoja, jog pardavėjas sąžiningai sumokės mokesčius valstybės biudžetui, iš kurio asignuojamos ne tik saugaus eismo, kelių priežiūros, bet ir socialinės, sveikatos apsaugos, švietimo ir kitos programos. Be to, jeigu paaiškėtų, kad pirkinys buvo prastas, tuomet susigrąžinti pirkėjas galėtų tik deklaruotą sandorio sumą.

Tarkime, įsigijo žmogus dėvėtą automobilį už 1000 Eur, bet pardavėjo prašymu, kadangi pardavėjas nuo pageidautos gauti sumos nuleido 300 Eur, sutaria, kad sutartyje rašys vertę – 110 Eur. Žmogus pavažinėja mėnesį ir pasirodo rimti techniniai gedimai, kurių remonto kaina beveik tolygi įsigijimo kainai. Žmogus nusprendžia automobilį parduoti už 800 Eur. Žinotina, kad šiuo atveju, jam teks sumokėti 15 proc. pelno mokestį nuo skirtumo (t. y. 690 Eur), už kurį transporto priemonę parduoda brangiau nei įsigijo.

„Regitra“ Valstybinei mokesčių inspekcijai suteikia prieigą prie visų sandorių duomenų. Yra buvę atvejų, kai mokesčių inspektoriai pareikalauja sumokėti mokesčius už penkerių metų senumo sandorius.

Žinotina, kad pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu pardavėjas įsipareigoja perduoti automobilį pirkėjui perduoti, o pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą sumą ir priimti transporto priemonę.

Iki sandorio – pirkėjui svarbu pasitikrinti duomenis

Prieš perkant Lietuvoje registruotą transporto priemonę, iš transporto priemonės pardavėjo sužinojus registracijos numerį bei identifikavimo kodą (VIN) Kelių transporto priemonių paieškos sistemoje naudinga pasitikrinti:

 • ar transporto priemonės neieško Lietuvos policija;
 • iki kada galioja transporto priemonės techninė apžiūra;
 • ar mašina turi galiojantį privalomąjį transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą;
 • koks yra transporto priemonės statusas (registruota/ neregistruota);
 • ar automobiliui taikomi administraciniai apribojimai.

Ši informacija leis adekvačiau įvertinti pirkinį, numatyti, kokias sąlygas būtina aptarti sutartyje.

Kelių transporto priemonių paieškos sistema pasiekiama per „Regitros“ interneto svetainę, tituliniame puslapyje pasirinkus žalios spalvos mygtuką „Visos e. paslaugos“.

Leidimo dalyvauti eisme gavimas po pirkimo – pardavimo sandorio

Pardavėjas per 15 dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo turi kreiptis į „Regitrą“ ir deklaruoti pasikeitusio transporto priemonės valdytojo (savininko) duomenis.

Pirkėjas įsigytą transporto priemonę savo vardu turi perregistruoti per 10 dienų po to, kai į įmonę kreipėsi jos pardavėjas.

Pavėlavus įregistruoti, t.y. pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą nesutvarkius transporto priemonės valdytojo pasikeitimo (per 10 dienų, kai transporto priemonės valdytojas deklaravo pardavimą, naujam transporto priemonės valdytojui nedeklaravus pirkimo), transporto priemonė netenka leidimo dalyvauti viešajame eisme, t. y. ji nebėra „Regitros“ tvarkomo Kelių transporto priemonių registro objektas.

Norint iš naujo įtraukti transporto priemonę į kelių transporto priemonių registro apskaitą, t. y. suteikti leidimą dalyvauti viešajame eisme, būtina transporto priemonę identifikuoti. Šiai „Regitros“ paslaugai būtina atvykti į padalinį, be to, jai taikomas atskiras įkainis, tad pavėlavus teks sugaišti daugiau laiko ir sumokėti daugiau pinigų.

Jeigu perleidžiant, pardavėjas pasilieka registracijos numerio ženklus, žinotina, kad tokiu atveju transporto priemonė išregistruojama, tad ją pirkėjui įregistruojant, kai siekiama gauti leidimą dalyvauti viešajame eisme, teks automobilį atgabenti identifikavimo procedūrai, be to, papildomai kainuos ir registracijos numerių suteikimo procedūra. Tokiu atveju patartina sandorio sudarymo dieną į padalinį atvykti pirkėjui ir pardavėjui kartu – nereiks transporto priemonės vilkti, nes turėdami registracijos numerio ženklus ji gali dalyvauti eisme, ir nereikės jos išregistruoti, nes iš karto bus įmanu įforminti nuosavybės perleidimą suteikiant naują registracijos numerį (kainuos tik naujo registracijos numerio ženklų rinkinys).

Pigiausia – internetu

Pardavėjui transporto priemonės perleidimo deklaravimo paslauga kainuos:

 • pardavus priekabą – 1,74 Eur;
 • pardavus motociklą, mopedą, bet kurį keturratį – 2,32 Eur;
 • pardavus lengvąjį, krovininį automobilį – 2,9 Eur.

Vykdant operaciją internetu – taikoma 20 proc. nuolaida.

Praleidus 15 d. terminą, pardavimo deklaravimo „Regitroje“ įkainis nekis, tačiau žinotina, kad transporto priemonė, kurios savininkas asmuo nebėra, bet oficialiai yra atsakingas valdytojas, dalyvaus eisme. Tokiu atveju visa pirkėjo atsakomybė (kelių eismo taisyklių pažeidimo baudos, parkavimo mokesčiai, kt.), nedeklaravus pardavimo, lieka pardavėjui, iki kol nebus išaiškintas tikrasis transporto priemonės savininkas.

Kai pirkėjas nepraleidžia 10 d. termino, jam „Regitra“ suteiks šią paslaugą: duomenų keitimas išduodant transporto priemonės registracijos dokumentą padalinyje:

 • priekaboms 2,61–4,63 Eur;
 • motociklams, mopedams, visiems keturračiams – 8,4 Eur;
 • lengviesiems ir krovininiams automobiliams – 11,3 Eur.

Vykdant operacijas internetu – taikoma 20 proc. nuolaida.

Jei per 5 dienas negrąžinamas senasis registracijos liudijimas, leidimas dalyvauti eisme panaikinamas, procedūrą teks kartoti.

Jei šiuo atveju pageidaujama, kad registracijos liudijimas būtų pristatytas pasirinktu adresu Lietuvoje – kurjerio paslauga 6,99 Eur.

Kai naujasis transporto priemonės valdytojas praleidžia 10 d. terminą, „Regitroje reikės dviejų operacijų, iš kurių pirmoji – transporto priemonės tapatumo nustatymo ne pirmą kartą, kuris kainuoja:

 • priekaboms – 2,32 Eur;
 • motociklams, mopedams, keturračiams – 4,05 Eur;
 • lengviesiems ir krovininiams automobiliams – 6,08 Eur.

Operacija internetu neįmanoma, kadangi būtinas transporto priemonės pateikimas „Regitros“ specialistų apžiūrai. Antra paslauga – transporto priemonės įregistravimas, išduodant leidimą dalyvauti eisme (registracijos liudijimą) pakartotinai transporto priemonę įregistruojant po jos išregistravimo:

 • priekaboms – 2,32–4,05 Eur;
 • motociklams, mopedams, visiems keturračiams – 7,53 Eur;
 • lengviesiems ir krovininiams automobiliams –10,14 Eur.

Operacijas galima tęsti (atlikti pačiam) internetu, tuomet taikoma 20 proc. nuolaida galutinei mokėtinai sumai. Jei šiuo atveju pageidaujama, kad registracijos dokumentas būtų pristatytas nurodytu adresu Lietuvoje – kurjerio paslauga – 6,99 Eur.

Statistika

Perregistruojant automobilius po pirkimo – pardavimo sandorių internetu, reikia iš titulinio įmonės puslapio pasirinkti žalią mygtuką „Visos e. paslaugos“ bei iš sąrašo pasirinkti Kelių transporto priemonių registravimo sistemą. Nors internetu teikiamos įmonės paslaugos pigesnės, jų pasirinkimo dažnis dar galėtų augti. Antai, 2015 m. išregistravimu per internetą pasinaudojo beveik 19,4 tūkst. transporto priemones pardavusių asmenų, pernai šis skaičius išaugo iki 27,8 tūkst.

Tuo tarpu į padalinius deklaruoti pardavimo atvyko atitinkamai: 2015 m.  netoli 147 tūkst. transporto priemones pardavusių asmenų, 2016 m. – beveik 145 tūkst. asmenų. Įregistravimo po sandorio mastai įmonės padaliniuose didesni – 2015 m. apsilankė per 208,4 tūkst. automobilius pirkusių asmenų, 2016 m. šis skaičius perkopė 210,4 tūkst. operacijų.

Įregistravimai internetu mažiau populiarūs už pardavimo deklaravimą: 2015 m. šia paslauga pasinaudojo beveik 2,5 tūkst. pirkėjų, 2016 m. – jau beveik 4,6 tūkst. transporto priemones įsigijusių asmenų.

2016 m. spalį „Regitra“ pasiūlė kurjerio paslaugą, kai registracijos liudijimas pristatomas pageidaujamu adresu Lietuvoje – iki 2017 m. balandžio šia paslauga pasinaudojo per 1 tūkst. asmenų. Tai turėjo įtakos ir bendram įregistravimo internetu augimui.

Kaip rodo 2017 m. pirmo ketvirčio Kelių transporto priemonių registro duomenys, didžioji dauguma (74,06 proc.) perleidimą vykdžiusių transporto priemonių valdytojų leidimu dalyvauti viešajame eisme pasirūpino per įstatyme numatytus terminus. Po pardavimo deklaravimo susivėlino įregistruoti transporto priemones per 10 dienų terminą 4,17 proc. automobilius įgijusių asmenų. Vis dėlto, faktas, kad po deklaracijos net 21,77 proc. transporto priemonių neteko leidimo dalyvauti viešajame eisme (buvo automatiškai išregistruotos), rodo perleidimo procedūros griežtinimo poreikį.