Informacija telefonu8 700 55151
LT

 

Valstybės įmonė „Regitra“ (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 110078991, Liepkalnio g. 97,  LT-02121, Vilnius, skelbia vieno kandidato atranką eiti Įmonės audito komiteto (toliau - Komitetas) nepriklausomo nario pareigas.

 

Komiteto funkcijos:

 • parenka išorės audito įmonės, kuri atliks metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą, atrankos kriterijus, nagrinėja pateikto sutarties su išorės audito įmone projekto sąlygas ir teikia siūlymus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai
 • nagrinėja išorės audito įmonės pateiktas pastabas ir rekomendacijas dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei buhalterinės apskaitos tvarkymo ir teikia valdybai nuomonę dėl išorės audito įmonės pateiktų pastabų ir rekomendacijų aktualumo, rengia ir teikia valdybai sprendimų, reikalingų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimui, projektus
 • nedelsiant informuoja Įmonės vadovą apie išorės audito įmonės Komitetui pateiktą informaciją apie audito metu iškilusius probleminius klausimus, ypač, kai nustatomi reikšmingi vidaus kontrolės trūkumai, susiję su finansinėmis ataskaitomis
 • teikia nuomonę ir pasiūlymus kitais, valdybos pavestais, klausimais

 

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių ataskaitų audito srityje
 • turėti žinių finansų arba buhalterinės apskaitos ar finansinių ataskaitų audito, arba sektoriaus, kuriame veikia VĮ „Regitra“, srityse
 • atitikti nepriekaištingos reputacijos ir nepriklausomumo kriterijus

 

Darbo užmokestis: 180 Eur (neatskaičius mokesčių) už vieną posėdį

 

Kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką
 • pasirašytą kandidato į Įmonės audito komiteto narius nepriekaištingos reputacijos bei nepriklausomumo deklaraciją (skelbimo 1 priedas)
 • pasirašytą sutikimą kandidatuoti į Įmonės audito komiteto narius (skelbimo 2 priedas)
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją
 • reikalaujamą patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas

 

Priedai:

 1. Kandidato į Įmonės audito komiteto narius nepriekaištingos reputacijos bei nepriklausomumo deklaracija.
 2. Sutikimas kandidatuoti į Įmonės audito komiteto narius.
 3. Įmonės audito komiteto nepriklausomo nario atrankos tvarkos aprašas.

 

Dokumentus siųsti el. paštu personalas@regitra.lt su nuoroda „Audito komiteto nepriklausomų narių atranka“ arba registruotu laišku / per kurjerių tarnybą adresu Liepkalnio g. 97, Vilnius, papildomai nurodant, kad pateikiami Audito komiteto kandidato dokumentai iki 2019-12-10.

Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteiravimui: Personalo ir darbuotojų saugos skyrius, tel. (8 5) 266 1297.