LT

 

☑️ Pareigos: Dokumentų valdymo skyriaus specialistė (-as)

 

☑️ Darbo užmokestis (bruto): 1800 - 2250 Eur

Kas mėnesį prie darbo užmokesčio gali būti mokamas iki 20 %  papildomas darbo užmokestis už darbuotojo (-os) veiklos rezultatus (preliminariai 2160 - 2700 Eur buto).

Kitos papildomos naudos.

 

☑️ Darbo vieta: Liepkalnio g. 97A, Vilnius

 

☑️ Darbo pobūdis:

 • rengti įmonės dokumentacijos planą;
 • rengti teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos tvarkymą, projektus, planuoti įslaptintos informacijos tvarkymo priemones, bei atsiskaityti kontroliuojančioms institucijoms;
 • analizuoti įmonės rengiamų, gaunamų ir siunčiamų dokumentų valdymo procesus ir teikti pasiūlymus dėl procesų efektyvumo didinimo;
 • vykdyti įmonės dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) funkcionalumo stebėseną, analizuoti DVS logines klaidas ir dalyvauti pakeitimų testavimo ir diegimo procese;
 • analizuoti įmonės struktūrinių padalinių darbuotojų rengiamus ir tvarkomus dokumentus, užregistruotus DVS bei teikti išaiškinimus dėl netinkamai tvarkomų dokumentų;
 • dalyvauti rengiant įmonės dokumentų ir teisės aktų projektus, kontroliuoti dokumentų atitikimą dokumentų rengimo taisyklėms;
 • organizuoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos, archyvų tvarkymo darbą ir kontroliuoti įmonės struktūriniuose padaliniuose saugomų bylų apskaitą.

 

Mes tikimės, kad turi motyvacijos keistis ir keisti, noro dalintis patirtimi bei nestokoti atsakomybės jausmo dirbant mūsų komandoje.

 

☑️ Taip pat:

 • turi ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;
 • turi ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų dokumentų valdymo, tvarkymo ir apskaitos, taip pat dokumentų saugyklų tvarkymo darbo patirtį;
 • gebi rengti Įmonės vidaus dokumentus ir moki naudotis bent viena dokumentų valdymo sistema, galinčia sudaryti ir valdyti oficialiuosius elektroninius dokumentus;
 • išmanai Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, bei rengimo taisykles, ir įslaptintos informacijos administravimą;
 • atitinki nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme;
 • atitinki teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
 • gebi savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas.

 

Siųsti CV

 

☑️ Papildoma informacija: savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite su nuoroda „DVS specialistas (-ė)“.

Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteiravimui: el. paštas karjera@regitra.lt .Konfidencialumą garantuojame.