Informacija telefonu8 700 55151
LT

Darbo užmokestis

 • Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

  Valstybės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

  Eil. Nr. Valstybės įmonės ūkinės-finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodiklio pavadinimas Rodiklio dydis Valstybės įmonės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydis %

  1.

  Įvykdytas metinis pajamų planas (pardavimų pajamos) Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
  2. Supaprastinta teikiamų paslaugų arba teikiamose viešosiose paslaugose sumažinta administracinė našta, paslaugų skaičius Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
  3. Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo laikyti egzaminą datos iki teorijos egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
  4. Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo praktiniam vairavimo egzaminui datos iki egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
  5. Teigiamai įmonės paslaugas vertinančių klientų dalis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
 • Valdybos nariams skiriamas atlygis

   VĮ „Regitra“ valdybos nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)

  2019 m. I ketv. 2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv. 2019 m. IV ketv. 2020 m. I ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. IV ketv. 2021 m. I ketv.
  1178,07 899,96 596,43 535,63 799,76 602,48 373,38 580,58 889,72
 • Audito komiteto nariams skiriamas atlygis

   VĮ „Regitra“ Audito komiteto nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)

  2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv. 2019 m. IV ketv. 2020 m. I ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. IV ketv. 2021 m. I ketv.
  1069,52 611,71 180,00 360,00 180,00 0,00 180,00 540,00
 • Darbuotojų darbo užmokestis

   VĮ „Regitra“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur., neatskaičius mokesčių)

  Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2021 m. II ketv. 2020 m.
  1. Generalinis direktorius 1 4460 4435
  2. Generalinio direktoriaus pavaduotojai 1 4014 3992
  3. Departamentų direktoriai, skyrių vadovai 11 3337 3175
  4. Filialų direktoriai 5 3267 3232
  5. Filialo direktoriaus pavaduotojai 2 2715 2697
  6. IT specialistai 30 2811 2920
  7. Juristai 4 2517 2359
  8. Specialistai 437 1846 2232
  9. Ūkvedžiai, mechanikai, vairuotojai 11 1790 1611
  10. Administratoriai 5 1760 1757
  11. Registratoriai, registratoriai-kasininkai 21 1081 1112
  12. Darbininkai 11 739 730

  PASTABA. Įmonė valstybės biudžeto lėšų nenaudoja.