Informacija telefonu8 700 55151
LT

Darbo užmokestis

 • Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

  Valstybės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

  Eil. Nr. Valstybės įmonės ūkinės-finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodiklio pavadinimas Rodiklio dydis Valstybės įmonės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydis %

  1.

  Įvykdytas metinis pajamų planas (pardavimų pajamos) Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
  2. Supaprastinta teikiamų paslaugų arba teikiamose viešosiose paslaugose sumažinta administracinė našta, paslaugų skaičius Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
  3. Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo laikyti egzaminą datos iki teorijos egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
  4. Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo praktiniam vairavimo egzaminui datos iki egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
  5. Teigiamai įmonės paslaugas vertinančių klientų dalis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
 • Valdybos nariams skiriamas atlygis

   VĮ „Regitra“ valdybos nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)

  2021 m. I ketv. 2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv.
  889,72 965,01 613,35 960,55 542,88 406,00
 • Audito komiteto nariams skiriamas atlygis

   VĮ „Regitra“ Audito komiteto nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)

  2021 m. I ketv. 2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv.
  540,00 540,00 360,00 540,00 720,00 360,00
 • Darbuotojų darbo užmokestis

   VĮ „Regitra“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur., neatskaičius mokesčių)

  Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2022 m. II ketv. 2021 m.
  1. Generalinis direktorius 1 7819 4460
  2. Generalinio direktoriaus pavaduotojai 1 6646 4282
  3. Departamentų direktoriai, skyrių vadovai 10 3444 3402
  4. Filialų direktoriai 4 3319 3285
  5. Filialo direktoriaus pavaduotojai 2 2775 2744
  6. IT specialistai 32 2991 2820
  7. Juristai 4 2640 2574
  8. Specialistai 459 1876 1875
  9. Ūkvedžiai, mechanikai, vairuotojai 12 1773 1768
  10. Administratoriai 6 1698 1760
  11. Registratoriai, registratoriai-kasininkai 18 1118 1097
  12. Darbininkai 10 836 738

  PASTABA. Įmonė valstybės biudžeto lėšų nenaudoja.