LT

Strateginiai tikslai, vizija ir misija

 • Misija ir vizija

  Misija – mes esame tam, kad į eismą patektų tik pasirengę vairuotojai ir legalios transporto priemonės.

  Vizija – nešališkas ekspertas ir patikimas partneris dalyvaujantiems eisme.

 • Strateginiai tikslai
  • Klientų patirties gerinimas.
  • Įmonės bendradarbiavimo ir kultūros transformacija.
  • Efektyvus veiklos vystymas.
  • Skaidrios, pažangios ir socialiai atsakingos įmonės puoselėjimas.
 • Vertybės
  • Pagarba – dėmesys ir pagarba kiekvienam klientui, kolegai ir partneriui.
  • Atvirumas – visuomenei atvira Įmonė, skaidri veikla, įsiklausymas į klientų vertinimą bei pasiūlymus, galimybė darbuotojams išsakyti savo poziciją; Įmonės atvirumas pokyčiams ir gebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos.
  • Atsakomybė – visuomenės, klientų, Įmonės akcininko ir kitų suinteresuotų šalių lūkesčių Įmonės veiklai supratimas bei atsakingas požiūris į vykdomą darbą Įmonėje.
  • Profesionalumas – puikus savo veiklos srities žinojimas, būtinos informacijos kaupimas ir naudojimas darbe ir tuo paremtas darbo principų ir teikiamų paslaugų atitikimas Įmonės klientų bei kolegų poreikiams.
 • Planavimo dokumentai
  Valstybės lūkesčiai dėl VĮ REGITRA veiklos.pdf (1.8 MB)
  VĮ REGITRA Socialinės atsakomybės politika.pdf (1.1 MB)
  VĮ REGITRA 2023–2026 m. veiklos strategija.pdf (3.7 MB)
  VĮ REGITRA 2024–2027 m. veiklos strategija.pdf (5.5 MB)
  VĮ REGITRA Lygių galimybių politika.pdf (506.6 KB)