Informacija telefonu8 700 55151
LT

3 mėn. pelno (nuostolių) ataskaita; (35.7 KB)
3 mėn. balansas; (99.5 KB)
3 mėn. pinigų srautų ataskaita; (88.7 KB)
3 mėn. nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita; (92.2 KB)
3 mėn. aiškinamasis raštas; (175.9 KB)
6 mėn. pelno nuostolio ataskaita; (36.6 KB)
6 mėn. pinigų srautų ataskaita; (90.4 KB)
6 mėn. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; (94.6 KB)
6 mėn. balansas; (101.1 KB)
6 mėn. veiklos ataskaita; (187.2 KB)
9 mėn pelno-nuostolių ataskaita; (45.1 KB)
9 mėn. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; (111.2 KB)
9 mėn. balansas.pdf (131.6 KB)
9 mėn. pinigų srautų ataskaita; (118 KB)
9 mėn. aiškinamasis raštas; (163.8 KB)
12 mėn. pelno-nuostolių ataskaita; (42.3 KB)
Nepriklausomo auditoriaus išvada; (92.5 KB)
12 mėn. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; (88.8 KB)
12 mėn. balansas; (106.9 KB)
12 mėn. pinigų srautų ataskaita; (98.5 KB)
12 mėn. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas; (1 MB)
2011 m. veiklos ataskaita. (436.7 KB)