LT

3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys (432.5 KB)
6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys (1.7 MB)
9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys (704.1 KB)
12 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys (1.3 MB)
2013 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2.4 MB)
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (631.6 KB)
Pinigų srautų ataskaita (840.3 KB)