LT

IEŠKOME DVIEJŲ VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ AUDITO KOMITETO NEPRIKLAUSOMŲ NARIŲ

Valstybės įmonė „Regitra“ (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 110078991, Liepkalnio g. 97,  LT-02121, Vilnius, skelbia dviejų kandidatų atranką eiti Įmonės audito komiteto (toliau – Komitetas) nepriklausomo nario pareigas.

Komiteto funkcijos:

  • parenka išorės audito įmonės, kuri atliks metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą, atrankos kriterijus, nagrinėja pateikto sutarties su išorės audito įmone projekto sąlygas ir teikia siūlymus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai;
  • nagrinėja išorės audito įmonės pateiktas pastabas ir rekomendacijas dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei buhalterinės apskaitos tvarkymo ir teikia valdybai nuomonę dėl išorės audito įmonės pateiktų pastabų ir rekomendacijų aktualumo, rengia ir teikia valdybai sprendimų, reikalingų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimui, projektus;
  • nedelsiant informuoja Įmonės vadovą apie išorės audito įmonės Komitetui pateiktą informaciją apie audito metu iškilusius probleminius klausimus, ypač, kai nustatomi reikšmingi vidaus kontrolės trūkumai, susiję su finansinėmis ataskaitomis;
  • teikia nuomonę ir pasiūlymus kitais, valdybos pavestais, klausimais.

Dokumentus siųsti el. paštu personalas@regitra.lt su nuoroda „Audito komiteto nepriklausomų narių atranka“ arba registruotu laišku/per kurjerių tarnybą adresu Liepkalnio g. 97, Vilnius, papildomai nurodant, kad pateikiami Audito komiteto kandidato dokumentai iki 2019-03-17.

Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteiravimui: Personalo ir darbuotojų saugos skyrius, tel. (8 5) 266 1297.

Visą darbo skelbimą rasite ČIA.

Darbo skelbimo priedus rasite ČIA.