LT

Valstybės įmonė „Regitra“ skelbia atranką šioms pareigoms užimti

 

Šiaulių filialo jaunesniojo (-osios) specialisto (-ės) (transporto priemonių registravimo srityje),  darbo vieta Vilniaus g. 8, LT-76266 Šiauliai

 

Veiklos pobūdis: klientų, pageidaujančių gauti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos paslaugas aptarnavimas, transporto priemonių registracijos operacijų vykdymas, kompiuterinis duomenų apie transporto priemones apdorojimas.

 

Reikalavimai kvalifikacijai:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
  2. būti susipažinęs (-usi) ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Įmonės veiklą ir transporto priemonių registracijos tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;
  3. turėti gerus bendravimo įgūdžius, gebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti konfliktines situacijas;
  4. išmanyti etikos pagrindus ir klientų aptarnavimo principus;
  5. gebėti greitai įsisavinti informaciją ir išskirti esminius dalykus;
  6. turėti kompiuterinio raštingumo pagrindus.

 

Daugiau informacijos rasite čia.