Informacija telefonu8 700 55151
LT

Valstybės įmonėje „Regitra“ dovanų politika įgyvendinama, vadovaujantis Elgesio su dovanomis ir veiksmų gavus neteisėtą atlygį valstybės įmonėje „Regitra“ tvarkos aprašu, patvirtintu generalinio direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. (1.1E)-1V-265.

Įmonėje nepriimamos jokios kitos dovanos, išskyrus teikiamas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Darbuotojų gautos dovanos yra registruojamos ir įvertinamos.

Įmonė siekia, kad už darbuotojų profesionalų darbą ir paslaugumą būtų taikomi kiti padėkos būdai, nesusiję su dovanomis, nes padėkoti ir įvertinti įmonės darbuotoją galima įvairiai: šypsena, geru žodžiu, gražiu laišku, padėkos raštu ir paprastu „ačiū“.

Jei įmonės darbuotojui norima įteikti dovaną ne pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, turi būti atsisakoma priimti tokią dovaną, ji turi būti grąžinta dovanos davėjui. Apie siūlomus neteisėto atlygio atvejus įmonės darbuotojai privalo pranešti Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnui ir savo tiesioginiam vadovui.