Informacija telefonu8 700 55151
LT

Siekiant užtikrinti efektyvią interesų konfliktų prevenciją, įmonėje 2021 m. sausio 18 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-19 patvirtintas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės įmonėje „Regitra“ tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) ir pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

Apraše įtvirtintos valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų privačių interesų deklaravimo, nusišalinimo ir nušalinimo procedūros, prievolės keičiant darbą, vadovų pareigos įgyvendinant interesų konfliktų prevenciją, dovanų ar paslaugų priėmimo apribojimai, privačių interesų deklaravimo kontrolės nuostatos.

Įmonės Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas yra paskirtas atsakingu už interesų konfliktų prevenciją.

Detali instrukcija, kaip deklaruoti privačius interesus, pateikta Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje.

 

Aktualūs teisės aktai: