Informacija telefonu8 700 55151
LT

Atsparumo korupcijai lygis

Valstybės įmonėje „Regitra“ kasmet atliekamas Atsparumo korupcijai lygio (toliau – AKL) nustatymas. AKL yra pagal kiekybinius ir kokybinius kriterijus apskaičiuojamas rodiklis, apibūdinantis Vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžios įstaigos atsparumą korupcijai. Apskaičiuojant AKL vadovaujamasi Korupcijos prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-120.

2021 m. AKL

2020 m. AKL

2019 m. AKL