Informacija telefonu8 700 55151
LT

Valstybės įmonė „Regitra“ vykdydama veiklą vadovaujasi Korupcijos prevencijos politika nustatančia pagrindinius taikomus principus ir įsipareigojimus korupcijos prevencijos srityje. Įmonėje taip pat patvirtintos Antikorupcinio elgesio taisyklės ir Etikos kodeksas, kurie nustato darbuotojų elgesio normas ir veiklos principus bei reikalavimus, kurių privalo laikytis visi darbuotojai darbo ir ne darbo metu.

Įmonė pagal kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planą.

Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu yra tvirtinamas antikorupcinės veiklos priemonių planas konkrečiam periodui, kuris skirtas Politikos uždaviniams įgyvendinti: