Informacija telefonu8 700 55151
LT

Valstybės įmonė „Regitra“ vykdydama veiklą vadovaujasi Korupcijos prevencijos politika nustatančia pagrindinius taikomus principus ir įsipareigojimus korupcijos prevencijos srityje.

Įmonė pagal kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kovos su korupcija 2019-2021 metų programą.

Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu yra tvirtinamas antikorupcinės veiklos priemonių planas konkrečiam periodui, kuris skirtas Politikos uždaviniams įgyvendinti: