Informacija telefonu8 700 55151
LT

Pranešimus apie pažeidimus valstybės įmonėje „Regitra“ (toliau – Įmonė) gali pateikti esami ir buvę Įmonės darbuotojai ar asmenys susiję su Įmone sutartiniais santykiais.

Pranešti galite apie valstybės įmonėje „Regitra“ galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti per valstybės įmonės „Regitra“ vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą:

 

  • tiesiogiai kompetentingam subjektui;
  • siunčiant paštu, adresu Liepkalnio g. 97, Vilnius. Ant voko turi būti nurodoma žyma „ĮMONĖS KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
  • elektroniniu paštu praneseju.apsauga@regitra.lt;
  • užpildęs pranešimo formą.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą.

Asmuo informaciją apie pažeidimą taip pat gali pateikti tiesiogiai Lietuvos Respublikos prokuratūrai.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

  • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą,
  • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Aktualūs teisės aktai: