LT

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardą, pavardę). Apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Prašome nurodyti savo telefoną ir (ar) elektroninio pašto adresą aplinkybėms patikslinti. Jūsų informaciją išanalizuos kompetentingi VĮ „Regitra“ darbuotojai. Dėkojame už bendradarbiavimą.

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad pildydami pranešimą internetu, galite prisegti vaizdinę medžiagą. Pavyzdys žemiau: