LT

I ketvirtį 16  įmonės darbuotojų pareikštos padėkos už ilgametį ir nepriekaištingą darbą įmonėje.