LT

  • I ketvirtį 4 įmonės darbuotojams pareikštos padėkos už ilgametį ir nepriekaištingą darbą įmonėje. 
  • II ketvirtį 1 įmonės darbuotojui pareikšta padėka už ilgametį ir nepriekaištingą darbą įmonėje. 
  • III ketvirtį 3 įmonės darbuotojams pareikštos padėkos už ilgametį ir nepriekaištingą darbą įmonėje.