LT

2018 m. III ketvirtis

 • Nei vienas darbuotojas nebuvo pripažintas padaręs darbo pareigų pažeidimą.

2018 m. II ketvirtis

 • 1 darbuotojas pripažintas padaręs darbo pareigų pažeidimą.

2018 m. I ketvirtis

 • 1 darbuotojas pripažintas padaręs darbo pareigų pažeidimą.

2017 m. IV ketvirtis

 • 5 darbuotojai pripažinti padarę darbo pareigų pažeidimą.

2017 m. III ketvirtis

 • Nei vienas darbuotojas nebuvo pripažintas padaręs darbo pareigų pažeidimą.

2017 m. II ketvirtis

 • 4 darbuotojai pripažinti padarę darbo pareigų pažeidimą.

2017 m. I ketvirtis

 • 1 darbuotojas pripažintas padaręs darbo pareigų pažeidimą.

2016 m. IV ketvirtis

 •  1 įmonės darbuotojui už darbo drausmės pažeidimą skirta drausminė nuobauda – pastaba.

2016 m. III ketvirtis

 •  1 įmonės darbuotojui už darbo drausmės pažeidimą skirta drausminė nuobauda – pastaba.

2016 m. II ketvirtis

 • drausminių nuobaudų darbuotojams paskirta nebuvo.

2016 m. I ketvirtis

 • 2 įmonės darbuotojams už netinkamą darbo pareigų vykdymą skirti papeikimai.

2015 m. IV ketvirtis

 • Drausminių nuobaudų darbuotojams paskirta nebuvo. 

2015 m. III ketvirtis

 • Drausminių nuobaudų darbuotojams paskirta nebuvo.

2015 m. II ketvirtis

 • Už netinkamą darbo funkcijų vykdymą 3 darbuotojams skirti papeikimai; už darbo drausmės pažeidimą 1 darbuotojui skirta pastaba; už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus 2 darbuotojai atleisti iš darbo.

2015 m. I ketvirtis

 • Drausminių nuobaudų darbuotojams paskirta nebuvo.