Informacija telefonu8 700 55151
LT

Darbo užmokestis

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Valstybės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Eil. Nr. Valstybės įmonės ūkinės-finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodiklio pavadinimas Rodiklio dydis Valstybės įmonės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydis %

1.

Įvykdytas metinis pajamų planas (pardavimų pajamos) Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
2. Supaprastinta teikiamų paslaugų arba teikiamose viešosiose paslaugose sumažinta administracinė našta, paslaugų skaičius Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
3. Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo laikyti egzaminą datos iki teorijos egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
4. Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo praktiniam vairavimo egzaminui datos iki egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
5. Teigiamai įmonės paslaugas vertinančių klientų dalis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10

VĮ „Regitra“ valdybos nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)

2019 m. I ketv. 2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv. 2019 m. IV ketv. 2020 m. I ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. IV ketv.
1178,07 899,96 596,43 535,63 799,76 602,48 373,38 580,58

VĮ „Regitra“ Audito komiteto nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)

2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv. 2019 m. IV ketv. 2020 m. I ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. IV ketv.
1069,52 611,71 180,00 360,00 180,00 0,00 180,00

VĮ „Regitra“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur., neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2020 m. 2019 m.
1. Generalinis direktorius 1 4435 4360
2. Generalinio direktoriaus pavaduotojai 1 3992 3924
3. Departamentų direktoriai, skyrių vadovai 15 3175 3213
4. Filialų direktoriai 5 3232 3122
5. Filialo direktoriaus pavaduotojai 2 2697 2790
6. IT specialistai 21 2920 2772
7. Juristai 3 2359 2313
8. Specialistai 427 2232 2085
9. Ūkvedžiai, mechanikai, vairuotojai 12 1611 1535
10. Administratoriai 5 1757 1510
11. Registratoriai, registratoriai-kasininkai 28 1112 1113
12. Darbininkai 9 730 783

PASTABA. Įmonė valstybės biudžeto lėšų nenaudoja.