Informacija telefonu8 700 55151
LT

Darbo užmokestis

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Valstybės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Eil. Nr. Valstybės įmonės ūkinės-finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodiklio pavadinimas Rodiklio dydis Valstybės įmonės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydis %

1.

Įvykdytas metinis pajamų planas (pardavimų pajamos) Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
2. Supaprastinta teikiamų paslaugų arba teikiamose viešosiose paslaugose sumažinta administracinė našta, paslaugų skaičius Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
3. Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo laikyti egzaminą datos iki teorijos egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
4. Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo praktiniam vairavimo egzaminui datos iki egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
5. Teigiamai įmonės paslaugas vertinančių klientų dalis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10

VĮ „Regitra“ valdybos nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)

2018 m. IV ketv. 2019 m. I ketv. 2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv.
1297,35 1178,07 899,96 596,43

VĮ „Regitra“ Audito komiteto nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)

2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv.
1069,52 611,71

VĮ „Regitra“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur., neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. III ketvirtis 2018 m. (neperskaičiuota su koeficientu 1,289)
1. Generalinis direktorius 1 4360 3220
2. Generalinio direktoriaus pavaduotojai 1 3924 2898
3. Departamentų direktoriai, skyrių vadovai 16 3204 2475
4. Filialų direktoriai 6 3248 2215
5. Filialo direktoriaus pavaduotojai 2 2790 2217
6. IT specialistai 16 2752 2073
7. Juristai 3 2298 1734
8. Specialistai 436 2091 1422
9. Ūkvedžiai, mechanikai, vairuotojai 13 1538 1191
10. Sekretoriai-referentai 6 1515 1109
11. Registratoriai, registratoriai-kasininkai 35 1125 841
12. Darbininkai 9 738 547

PASTABA. Įmonė valstybės biudžeto lėšų nenaudoja.