LT

Darbo užmokestis

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Valstybinės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, vadovo darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo priedas.

Valstybės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Eil. Nr. Valstybės įmonės ūkinės-finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodiklio pavadinimas Rodiklio dydis Valstybės įmonės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydis %

1.

Aptarnavimo kokybės vertinimo rodiklis pagal „slapto kliento“ tyrimą Įmonės strategijoje planuojamiems metams numatyta reikšmė iki 10
2. Įvykdytas metinis pajamų planas (pardavimų apimtys) Įmonės strategijoje planuojamiems metams numatyta reikšmė iki 15
3. Naujos veiklos ir (ar) paslaugų rūšių diegimas / tobulinimas   iki 5
4. Grynojo pelningumo rodiklis nuo 5% iki 8% iki 5
    daugiau kaip 8% iki 10
5. Finansų struktūros rodiklis (skolos koeficientas) nuo 60% iki 40% iki 5
    mažiau kaip 40% iki 10

VĮ „Regitra“ valdybos nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)

2017 m. IV ketv. 2018 m. I ketv. 2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv. 2018 m. IV ketv.
871,96 841,80 923,90 539,30 1297,35

VĮ „Regitra“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur., neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2018 m. 2017 m.
1. Generalinis direktorius 1 3220 2884
2. Generalinio direktoriaus pavaduotojai 1 2898 2596
3. Departamentų direktoriai, skyrių vadovai 16 2475 2281
4. Filialų direktoriai 9 2215 2394
5. Filialo direktoriaus pavaduotojai 2 2217 2133
6. IT specialistai 20 2073 1979
7. Juristai 3 1734 1686
8. Specialistai 454 1422 1321
9. Ūkvedžiai, mechanikai, vairuotojai 15 1191 1036
10. Sekretoriai-referentai 6 1109 945
11. Registratoriai, registratoriai-kasininkai 42 841 773
12. Darbininkai 9 547 524

PASTABA: įmonė valstybės biudžeto lėšų nenaudoja.