LT

Darbo užmokestis

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Valstybės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Eil. Nr. Valstybės įmonės ūkinės-finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodiklio pavadinimas Rodiklio dydis Valstybės įmonės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydis %

1.

Įvykdytas metinis pajamų planas (pardavimų pajamos) Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
2. Supaprastinta teikiamų paslaugų arba teikiamose viešosiose paslaugose sumažinta administracinė našta, paslaugų skaičius Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
3. Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo laikyti egzaminą datos iki teorijos egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
4. Vidutinė laiko trukmė nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo praktiniam vairavimo egzaminui datos iki egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10
5. Teigiamai įmonės paslaugas vertinančių klientų dalis Įmonės strategijoje atitinkamiems metams numatyta reikšmė iki 10

VĮ „Regitra“ valdybos nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur., neatskaičius mokesčių)

2017 m. IV ketv. 2018 m. I ketv. 2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv. 2018 m. IV ketv.
871,96 841,80 923,90 539,30 1297,35

VĮ „Regitra“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur., neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2018 m. 2017 m.
1. Generalinis direktorius 1 3220 2884
2. Generalinio direktoriaus pavaduotojai 1 2898 2596
3. Departamentų direktoriai, skyrių vadovai 16 2475 2281
4. Filialų direktoriai 9 2215 2394
5. Filialo direktoriaus pavaduotojai 2 2217 2133
6. IT specialistai 20 2073 1979
7. Juristai 3 1734 1686
8. Specialistai 454 1422 1321
9. Ūkvedžiai, mechanikai, vairuotojai 15 1191 1036
10. Sekretoriai-referentai 6 1109 945
11. Registratoriai, registratoriai-kasininkai 42 841 773
12. Darbininkai 9 547 524

PASTABA: įmonė valstybės biudžeto lėšų nenaudoja.