LT

2016-12-05

Kursai tema „IT paslaugų valdymas. ITIL pagrindai":

2016-12-05

Konferencija tema „Darbuotojų sauga ir sveikata 2017":

2016-11-23

Teorinio vairuotojų egzaminavimo informacinės sistemos palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimas:

2016-11-23

Mokymai tema "IT projektų valdymo pagrindai":

2016-11-23

Mokymai tema "Oracle Database 11g : SQL Tuning Workshop":

2016-11-22

Konferencija tema „Efektyvus valstybės turto valdymas“:

2016-10-31

Planšetinių kompiuterių pirkimas:

2016-10-20

Telekomunikacinės platformos ir VĮ "Regitra" turimos "Genesys" kontaktų centro sistemos įrangos techninės priežiūros, palaikymo ir modernizavimo paslaugos:

2016-10-19

Valstybinio numerio ženklų, lentelių su valstybiniu numeriu ir hologramos lipdukų pirkimas pirkimas neskelbiamų derybų būdu:

  • Techninės specifikacijos projektas.
  • Pirkimo sąlygos.
  • Informacija apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją bei sudarytą sutartį.
2016-10-03

VĮ "Regitra" Utenos filialo paslaugų paskirties pastato, Metalo g. 1, Utena, kapitalinio remonto projekto vykdymo priežiūros paslaugos:

2016-09-27

Efektyvaus vairavimo (apinant ir vairavimą esant ekstremalioms sąlygoms) mokymo aikštelės įsteigimo bei įrengimo galimybių studija:

2016-09-21

Duomenų bazių (Oracle) programinės įrangos techninio aptarnavimo ir palaikymo paslaugų pirkimas:

2016-08-26

Planšetinių kompiuterių su priedais (140 vnt.) pirkimas:

Pirkimas pasibaigė atmetus visų tiekėjų pasiūlymus.

2016-08-26

Nešiojamųjų kompiuterių su priedais (6 vnt.) pirkimas:

2016-07-22

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo VĮ "Regitra" personalo valdymo ir administravimo srityse paslaugų pirkimas:

2016-06-17

Valstybinio registracijos numerio ženklų (iš aliuminio), laikinųjų valstybinio numerio ženklų ir lentelių su valstybiniu registracijos numeriu pirkimas neskelbiamų derybų būdu:

  • Techninės specifikacijos projektas.
  • Pirkimo sąlygos.
  • Informacija apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, sudarytą sutartį
2016-06-14

Valstybės įmonės „Regitra" darbuotojų darbo laiko sąnaudų tyrimas, darbo krūvių normavimas ir darbuotojų skaičiaus optimizavimas:

2016-05-27

Spausdintuvų, kopijavimo aparatų ir daugiafunkcinių įrenginių eksploatacinės medžiagos:

2016-05-19

Vairuotojų žinių patikrinimo (teorijos egzamino) procesų ir tobulinimo galimybių analizės paslaugų pirkimas, atliekamas supaprastintų neskelbiamų derybų būdu:

2016-05-10

Nešiojamieji kompiuteriai:

2016-04-20

Posinių kasos sistemų pirkimas ir šių posinių kasos sistemų priežiūros (techninės priežiūros, programavimo) ir kitos paslaugos:

2016-03-29

Serverinių projektavimo paslaugos:

2016-03-23

Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos ir jos modulių plėtros, pritaikant VĮ „Regitra“ poreikiams, paslaugos:

2016-03-17

Transporto priemonių registravimo elektroninių paslaugų programinės įrangos priežiūros ir konsultavimo paslaugos:

2016-03-16

Lengvųjų automobilių (28 vnt.) nuomos pirkimas:

2016-03-16

Nešiojamieji kompiuteriai:

Pirkimas pasibaigė atmetus tiekėjo pasiūlymą.

2016-03-16

Kasos aparatų juostos:

2016-03-15

Lazerinio graviravimo įrenginių profilaktinė priežiūra ir remontas:

2016-03-09

Magnetooptinis vizualizatorius transporto priemonių (TP) identifikavimo numerių autentiškumui įvertinti ir TP dokumentų tyrimo įranga:

2016-03-02

Valstybinio numerio ženklai:

2016-03-01

Kompiuterinių kasos sistemų techninės priežiūros, programavimo, remonto ir kitų paslaugų pirkimas:

2016-02-24

Asmenų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis (transporto priemonių registravimo, vairuotojų egzaminavimo) indekso tyrimas:

2016-02-24

Įmonės teikiamų paslaugų kokybės tyrimas, panaudojant "Slapto kliento" metodą:

2016-02-22

VĮ "Regitra" Klaipėdos filialui skirtame sklypje, Šiaurės pr. 25, Klaipėda, administracinio pastato su patikros postu, parkavimo ir egzaminavimo aikštelėmis bei garažais automobiliams, techninio projekto parengimo ir šio projekto įgyvendinimo priežiūros paslaugos:

2016-02-15

VĮ "Regitra" paslaugų paskirties pastato, esančio Metalo g. 1, Utenoje, kapitalinio remonto darbų ir techninio darbo projekto parengimas:

2016-02-02

Laikino įvažiavimo prie VĮ "Regitra" Šiaulių filialo administracinės paskirties pastato techninis darbo projektas bei korekcija 2014 m. parengto privažiavimo kelio techninio darbo projekto:

2016-02-02

VĮ "Regitra" Vilniaus filialo administracinio pastato rekonstrukcijos techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas:

2016-02-01

Vairuotojų žinių patikrinimo (teorijos egzamino) procesų ir tobulinimo galimybių analizės paslaugų pirkimas:

Pirkimas pasibaigė atmetus visų tiekėjų pasiūlymus.

2016-01-28

VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo administracinės paskirties pastato techninio darbo projekto korekcija:

2016-01-28

Katalogų tarnybos (active directory) programinės įrangos kūrimo, diegimo ir palaikymo paslaugų pirkimas:

2016-01-14

Lengvųjų automobilių nuomos pirkimas: