LT

Naujienos

2017 10 25
„Regitra“ skelbia trijų nepriklausomų valdybos narių atranką

Valstybės įmonė „Regitra“ skelbia 3 kandidatų atranką įmonės nepriklausomų valdybos narių pareigoms užimti.

Valdyba – tai įmonės valdymo organas, kuris sudaromas 4 metams iš 10 narių. Šis organas nustato įmonės struktūrą, veiklos rodiklius, priima sprendimus dėl įmonės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina darbuotojų apmokėjimo, skatinimo taisykles. Taip pat teikia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai siūlymus įmonės valdymo bei veiklos tobulinimo klausimais, išvadas dėl įmonės veiklos strategijos projekto ir kt.

Įmonės adresas ir elektroninio pašto adresas, kuriais kandidatai turi pateikti dokumentus – Liepkalnio g. 97, 02121 Vilnius, personalas@regitra.lt. Atrankos būdas: pokalbis.

Kandidatai, pretenduojantys į įmonės nepriklausomus valdybos narius, turi atitikti bendruosius, specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus, nurodytus šiame skelbime.