LT

Valstybinio numerio ženklai

Valstybinio numerio ženklai

 • Ką daryti pametus valstybinio numerio ženklus?

  Praradus transporto priemonės registracijos numerius reikia nedelsiant kreiptis į VĮ „Regitra“ dėl naujų gavimo. Po naujo registracijos numerio ženklų išdavimo policijai bus pranešta apie numerio ženklų praradimą. Tai užkirs kelią galimam neteisėtam jų panaudojimui.

   

  Primename, kad viešajame eisme dalyvaujanti transporto priemonė turi būti pažymėta registracijos metu transporto priemonei priskirtu registracijos  numerio ženklu, vairuotojas privalo turėti registracijos liudijimą.

   

  Nuo 2018 m. balandžio 1 d. praradus vieną valstybinio registracijos numerio ženklų plokštelę, kai komplektą sudaro dvi, vieną kartą išduodamas valstybinio registracijos numerio ženklų plokštelės dublikatas.

   

  Svarbu: tais atvejais, kai keičiama valstybinio registracijos numerio ženklų rinkinio, kuris buvo pagamintas pagal iki 2018 m. balandžio 3 d. galiojusius techninius reikalavimus, plokštelė, išduodami abiejų plokštelių dublikatai (anksčiau išduotoji numerio ženklų plokštelė grąžinama VĮ „Regitra“).

 • Kaip galiu gauti lentelę dviračiams vežioti?

  Pateikti prašymą dėl lentelės išdavimo galite VĮ „Regitra“ padalinyje arba per elektroninę transporto priemonių registravimo sistemą: https://www.eregitra.lt/eketris-web/faces/pages/common/Login.xhtml

   

  Primename, kad pareiškėjų pageidavimu VĮ „Regitra“ registruotoms M, N1 kategorijų transporto priemonėms papildomai išduoda lentelę su registracijos numeriu (toliau – lentelė). Lentelė yra skirta tvirtinti transporto priemonės gale gerai matomoje vietoje tais atvejais, kai prie transporto priemonės galinės dalies pritvirtintas dviratis (-iai) uždengia numerio ženklą. Lentelė nepakeičia numerio ženklo ir negali būti naudojama vietoj jo.

 • Ką daryti, jei vienas numeris sulankstytas/sugadintas?

  Valstybinio registracijos numerio ženklų plokštelė turi būti gerai įskaitoma,  VĮ „Regitra“ padalinyje galite pateikti prašymą atnaujinti valstybinio registracijos numerio ženklų plokšteles. Plokštelė pagaminama per 5 darbo dienas. Atkreipiame dėmesį, kad numeris nekeičiamas, jeigu dalies plokštelės trūksta.

   

  Svarbu: tais atvejais, kai keičiama valstybinio registracijos numerio ženklų rinkinio, kuris buvo pagamintas pagal iki 2018 m. balandžio 3 d. galiojusius techninius reikalavimus, plokštelė, išduodami abiejų plokštelių dublikatai (anksčiau išduotoji numerio ženklų plokštelė grąžinama VĮ „Regitra“).

   

  Paslaugos kaina – 3,60 Eur už vienos plokštelės pakeitimą, atitinkamai – 7,20 Eur, kai pakeičiamos dvi plokštelės. Papildomai yra nustatytas 6,66 Eur duomenų tvarkymo mokestis.

 • Ar galima pakeisti valstybinio numerio ženklų formatą?

  Taip, pareiškėjas gali kreiptis į VĮ „Regitra“, kur reikės pateikti prašymą dėl valstybinio numerio ženklų formato keitimo. Nauji valstybinio numerio ženklai bus pagaminti per 5 darbo dienas.

 • Kokia yra rezervuojamų ir vardinių numerių kaina?

  Numerio ženklų, kuriuos numatoma rezervuoti ir išduoti iš numatomų gaminti numerio ženklų (I tipo), rezervavimo ir išdavimo kaina – 144,81 Eur už vieną rinkinį, kai užsakoma daugiau kaip 2 rinkiniai – 115,85 Eur už vieną rinkinį.


  Numerio ženklų (I tipo) su bet kokiu skaičių arba skaičių ir raidžių deriniu (vardiniai numerio ženklai) rezervavimo ir išdavimo kaina – 1448,10 Eur už vieną rinkinį.

 • Kiek galioja tranzitiniai numeriai?

  Laikinieji arba tranzitiniai numeriai yra skirti paženklinti iš Lietuvos Respublikos išvežamą transporto priemonę. Šių numerių išdavimui yra taikomi supaprastinti reikalavimai – transporto priemonei vieną kartą jie išduodami, kai negalioja privalomoji techninė apžiūra ar neatliktas transporto priemonės patvirtinimas, pavyzdžiui, transporto priemonei įvežtai ne iš EEE šalies. Šiuo atveju transporto priemonė registruojama laikotarpiui iki mėnesio.

 • Ar galiu kitam asmeniui perleisti savo transporto priemonės numerio ženklus?

  Transporto priemonei, priskirtas valstybinio registracijos numerio ženklas gali būti perkeliamas ant kito asmens vardu registruojamos transporto priemonės.

   

  Pareiškėjų prašymai skirti numerio ženklus kito fizinio ar juridinio asmens vardu registruojamai transporto priemonei turi būti įforminti paprasta rašytine forma, abiem pareiškėjams atvykus į VĮ „Regitra“ .


  Kai registracijos numerį pageidaujama skirti kitai transporto priemonei ir abi transporto priemonės registruojamos ne tuo pačiu metu, perkelti nuo vienos transporto priemonės ant kitos skirti numerio ženklai turi būti perduodami VĮ „Regitra“, kuri numerio ženklus už mokestį saugo, kol registracijos numeris bus skirtas kitai transporto priemonei ir ji bus įregistruota, bet ne ilgiau kaip vienus metus.