LT

Kainos

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina Eur Įmokos kodas
1. Vairuotojo pažymėjimo išdavimas (per 10 darbo dienų) 14,19 103065
2. Vairuotojo pažymėjimo išdavimas skubos tvarka    
2.1. per vieną darbo dieną 37,36 103065
2.2. per tris darbo dienas 22,88 103065
3. Vairuotojo pažymėjimo pristatymas pareiškėjo nurodytu adresu 6,99 103066

Vairuotojo pažymėjimą užsisakius VĮ REGITRA padalinyje, už paslaugas atsiskaitoma padalinio kasoje. Pažymėjimą užsisakius Vairuotojų portale, už paslaugas atsiskaitoma prisijungus prie portalo.