LT

Atvykus į „Regitros“ padalinį, Jums reikės pateikti:

  • asmens tapatybės kortelę ar pasą;
  • vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (elektroninė pažyma gaunama automatiškai);
  • užsienyje išduotą nacionalinį vairuotojo pažymėjimą su vertimu į lietuvių kalbą (būtinas vertėjo parašas);
  • jei užsienyje išduotas nacionalinis vairuotojo pažymėjimas neatitinka tarptautinių konvencijų reikalavimų, reikės pateikti tarptautinį vairuotojo pažymėjimą.

PASTABA. Galutinį sprendimą dėl užsienyje įgyto bei tarptautinio vairuotojo pažymėjimo atitikimo tarptautinėms konvencijoms priims „Regitros“ darbuotojai Jums atvykus į padalinį.

Apsilankymui padalinyje užsiregistruokite iš anksto ir būsite aptarnauti Jums patogiu laiku.

Užsiregistruoti

Kokias tarptautines konvencijas turi atitikti užsienyje įgyti bei tarptautiniai vairuotojo pažymėjimai?

Užsienyje išduotas nacionalinis vairuotojo pažymėjimas turi atitikti šių konvencijų reikalavimus:

1949 m. Ženevos konvencijos dėl kelių eismo 9 priedo reikalavimų (pavyzdys dešinėje)
arba 1968 metų Vienos konvencijos dėl kelių eismo 6 priedo reikalavimų (pavyzdys dešinėje)

Tarptautinis vairuotojo pažymėjimas turi atitikti šių konvencijų reikalavimus:   

1926 m. Paryžiaus konvencijos dėl automobilių eismo E priedo reikalavimus
arba 1949 m. Ženevos konvencijos dėl kelių eismo 10 priedo reikalavimus
arba 1968 m. Vienos konvencijos dėl kelių eismo 7 priedo reikalavimus