Informacija telefonu8 700 55151
LT

Eil. Nr. Pavadinimas Kaina
1. Atlyginimo už Kelių transporto priemonių registro duomenis dydžiai   Parsisiųsk
2. Atlyginimo už Kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenis dydžiai  Parsisiųsk
3. Papildomai teikiamų paslaugų (informacijos parengimo, siuntimo ir pan.) kainos Parsisiųsk
4. Atsakymo į nestandartinį paklausimą dėl statistinių duomenų parengimo kaina arba nestandartinės paieškos VĮ „Regitra“ tvarkomuose registruose (informacinėse sistemose) atlikimo kaina (neįtraukiant atlyginimo už tvarkomų registrų duomenų vienetą). 30 Eur (su PVM)

 

Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 385 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio mokesčio dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Vidaus reikalų ministro 2014 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. 1V-695 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-730 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro administravimo išlaidų ir investicijų grąžos skaičiavimo taisyklių ir atlyginimo už Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio mokesčio dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“.