LT

1. Keisti dokumentą patogiau įprastos gyvenamosios vietos šalyje, tą galima daryti visoje Europos Sąjungoje

Vairuotojo pažymėjimo keitimas – yra ta paslauga, kurią Lietuvos Respublikos teritorijoje teikia valstybės įmonė „Regitra“. Svarbu suprasti tai, kad paslaugos teikiamos ne tik valstybės piliečiams, bet visiems šalies gyventojams, kurie yra atvykę į mūsų šalį darbo, studijų ar asmeniniais reikalais.

Kaip žinia, nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą iki šios dienos mūsų šalies piliečiai vis dažniau naudojasi šalių partnerystės privalumu – laisvu prekių, paslaugų ir asmenų judėjimu. Yra dirbančiųjų tarptautinėse bendrovėse, vadovaujančių dvišaliams ar tarptautiniams projektams, ieškančių darbo aukštesnio pragyvenimo valstybėse ar tiesiog dėl asmeninių ryšių, pomėgių daugiau laiko praleidžiančių užsienyje nei gimtinėje.

Taip pat akivaizdu, kad transportas yra globalus. Judėjimas turi didelės įtakos ir šalies vidaus rinkai (ekonomikai), ir piliečių, besinaudojančių laisve keliauti, gyvenimo kokybei. Tai reiškia, kad dalyvavimą viešajame eisme licencijuojančios įmonės leidimas bus naudojamas daugelyje šalių, tad jį išdavusi valstybė turi turėti galimybių reikalui esant susisiekti su transporto priemonės valdytoju ar vairuotoju, todėl jai būtina žinoti jo gyvenamosios vietos adresą.

Šalys yra susitarę, kad įprastos gyvenamosios vietos turėjimas reiškia, jog asmuo ne mažiau kaip pusmetį per kalendorinius metus praleidžia toje šalyje, o jeigu dėl darbo gyvena dvejose valstybėse po trumpesnį laiką, tai ta šalis, į kurią asmuo nuolat sugrįžta dėl asmeninių ryšių, ir yra įprastinės gyvenamosios vietos valstybė.

2. Ryšį su Lietuva parodo ir išvykimo dokumentai

Atsižvelgiant į „Regitros“ pareigą administruoti paslaugų suteikimo procesus ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje, taip pat į tai, kad su ne Lietuvoje gyvenančiais piliečiais susisiekti sunkiau, vidaus reikalų ministras padarė administracinį palengvinimą – leido pačiam žmogui nuspręsti, kaip jis nurodys atsakingai institucijai („Regitrai“), jog turi įprastinę gyvenamąją vietą vairuotojo pažymėjimą išduodančioje valstybėje.

Taigi iki tol galiojusi gyventojų/ piliečių prievolė deklaruoti gyvenamąją vietą, t. y. tik šiuo vieninteliu būdu patvirtinti įprastinės gyvenamosios vietos turėjimo Lietuvoje arba darbo ar asmeninių ryšių su Lietuva faktą, išplėsta.

Nuo 2016 m. kovo 2 d. žmonės patys gali pasirinkti sau priimtiniausias priemones (dokumentus) patvirtinti sąsajas su Lietuva, nurodyti „Regitrai“ įprastinę gyvenamąją vietą.

Jei studijuojate ar lankote mokyklą užsienyje; buvote išvykę atlikti arba dabar atliekate apibrėžtos trukmės užduotį užsienyje; dirbote arba dabar dirbate užsienyje, bet nuolat sugrįžtate į Lietuvos Respubliką dėl asmeninių ryšių užsisakant naują vairuotojo pažymėjimą, Jums užteks pateikti šią informaciją dokumento formatu „Regitrai“ – dažniausiai to turėtų pakakti valstybės įmonės filialų darbuotojams sprendimui priimti. Sudėtingesniais atvejais, konsultacijos kreipkitės į valstybės įmonės „Regitra“ direkciją (Veiklos departamento Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo skyrius). Atkreiptinas dėmesys, kad ryšys su mūsų valstybe įrodomas ir išvykimo dokumentais, kuomet išvykimo tikslai trumpalaikiai (pavyzdžiui, terminuota darbo sutartis užsienyje).

3. Jei žalio lapo laikotarpiu nepasisekė ir buvo fiksuoti (įforminti) Kelių eismo taisyklių pažeidimai, patariama laiku baigti papildomus mokymus

Atsižvelgdamas į tai, kad dėl nepatyrusių vairuotojų kaltės kildavo palyginti daug eismo įvykių, įstatymo leidėjas 2013 m. sugriežtino sąlygas, pagal kurias 2 metus galiojantis pradedančiojo vairuotojo pažymėjimas gali būti pakeistas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Tuomet nustatyta, kad pradedančiojo vairuotojo pažymėjimas gali būti pakeistas į 10 metų galiojantį pažymėjimą, jei vairuotojas nesukels eismo įvykio, per kurį sutrikdyta eismo dalyvio sveikata (1) ar nepažeis šių Kelių eismo taisyklių reikalavimų:

2. Vykdyti vairuotojų pareigas pėstiesiems
3. Laikytis lenkimo taisyklių
4. Vairuojant nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis
5. Laikytis eismo reguliavimo signalų
6. KET nustatyta tvarka naudoti įspėjamuosius signalus
7. Laikytis važiavimo per sankryžas tvarkos
8. Vairuotojams naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus
9. Neviršyti nustatyto greičio
10. Nevairuoti transporto priemonių neblaiviems

Įstatyme taip pat nustatyta, kad padarius bent vieną iš minėtų pažeidimų per vienerius metus nuo pažeidimo padarymo dienos privaloma baigti papildomus vairuotojų mokymus.

Nustatytu laiku papildomo mokymo nebaigus, prarandama teisė vairuoti ir vairuotojo pažymėjimas negali būti keičiamas į galiojantį 10 metų. Vadovaujantis įstatymo nuostatomis, vairavimo teisė tokiu atveju grąžinama tik perlaikius vairavimo egzaminus.

4. Pasitikrinti dėl pažeidimų, siūloma kelių eismo priežiūrą vykdančioje institucijoje – policijoje

Įstatymo leidėjui sugriežtinus sąlygas, „Regitrai“ kaip vairuotojo pažymėjimus išduodančiai  įmonei, buvo nustatyta prievolė prieš pakeičiant pradedančiojo vairuotojo pažymėjimą  patikrinti Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registre, ar pradedantysis vairuotojas nėra padaręs pažeidimų, už kuriuos įstatyme numatytas papildomas vairuotojų mokymas.

Numačius privalomą patikrinimą registre, buvo pakeista ir vairuotojo pažymėjimų užsisakymą reglamentuojanti tvarka. Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintose vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklėse buvo nustatyta, kad asmens prašymas pakeisti dvejiems metams išduotą vairuotojo pažymėjimą gali būti pateiktas likus ne daugiau kaip 10 darbo dienų iki šio vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos. Manoma, kad 10 dienų terminas yra pakankamas laikotarpis atsakingoms institucijoms apsikeisti būtinais duomenimis.

Vis dėlto, „Regitra“ informaciją dėl pažeidimo tikrina tik pagal asmens kreipimosi keisti vairuotojo pažymėjimą faktą. Jei nesate tikri, ar padarytas pažeidimas pateko į kategoriją tų, už kuriuos taikomas papildomas mokymas, neprisimenate, ar turėjote nuobaudų, pasidomėkite informacija apie save, kreipdamiesi su atitinkamu paklausimu į policiją, kuri vykdo kelių eismo priežiūrą.

Plačiau – audiovizualinėje informacijoje čia.

5. Patogu užsisakyti „Vairuotojų portale“

Vairuotojų patogumui vietoj baigiančio galioti pradedančiojo vairuotojo 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą galima užsisakyti internetu „Vairuotojų portale“, taip pat prašymai priimami ir „Regitros“ padalinyje.

Pateikti prašymą „Vairuotojų portale“ galima, jei pareiškėjo anksčiau VĮ „Regitra“ pateikta medicininė pažyma užsakymo metu galioja (trumpiau galioja tik įgijusiems C kategoriją). Naują vairuotojo pažymėjimą užsisakius internetu, asmens dokumentą ir pradedančiojo vairuotojo pažymėjimą reikės pateikti naujo vairuotojo pažymėjimo įteikimo metu.

Galima palaukti, kol dokumentas bus aktyvintas kurjerio (maksimalus terminas – 24 val. nuo įteikimo) arba prisijungus prie vairuotojo portalo tą padaryti pačiam, jeigu norima vairuoti nedelsiant.

Vairuotojo pažymėjimą atsiimti gali ir pareiškėjo nurodytas asmuo, kurio asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą) pareiškėjas nurodė atlikdamas užsakymą portale.