Informacija telefonu8 700 55151
LT

Šiuo metu, vykdydama viešuosius pirkimus, perkančioji organizacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (aktualia redakcija), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-27 įsakymu Nr. 1S-97 ir VĮ „Regitra“ Viešųjų pirkimų valdymo tvarkos aprašu, patvirtintu VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020-07-07 įsakymu Nr. (1.1E)-1V-319.

Iki 2017-07-01 VĮ „Regitra“ vykdydama viešuosius pirkimus vadovavosi Viešųjų pirkimų įstatymu aktualia redakcija ir šiomis įmonės patvirtintomis taisyklėmis:

  • VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-34 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-208, pakeitimo“ (negalioja).
  • VĮ „Regitra“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (negalioja).
  • VĮ „Regitra“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (negalioja).
  • Įsakymas Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (2015 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-34 redakcija) paskelbimo negaliojančiu (negalioja).