LT

Administracija

Vadovas
Dokumentų valdymo skyrius (raštinė)
Žmonių ir kultūros vystymo skyrius
Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyrius
Komunikacijos ir rinkodaros skyrius
Vidaus audito skyrius
Paslaugų valdymo ir vystymo departamentas
Klientų aptarnavimo departamentas
Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamentas
Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamentas
Veiklos administravimo departamentas