Informacija telefonu8 700 55151
LT

Darbas administracijoje

 • Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas (-ė)

   

  Pareigos: Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas (-ė)

  Darbo vieta: Liepkalnio g. 97, Vilnius

   

  Ką reikės daryti?

  • Planuoti ir atlikti funkcijas, susijusias su išorinių, vidinių ar individualių korupcijos rizikos veiksnių įmonėje apskaita, analize, prevencinių priemonių bei tyrimo organizavimu
  • Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, teikti motyvuotas išvadas dėl įmonės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė
  • Rengti įmonės darbuotojų apklausas ir atlikti tyrimus, siekiant nustatyti korupcijos suvokimo lygį įmonėje ir darbuotojų tolerancijos korupcijai lygį
  • Atlikti antikorupcinį teisės aktų vertinimą
  • Kontroliuoti įmonės darbuotojų viešų ir privačių interesų deklaravimą, esant poreikiui konsultuoti darbuotojus viešų ir privačių interesų deklaracijų pildymo klausimais
  • Užtikrinti duomenų apsaugai keliamų reikalavimų įgyvendinimą įmonėje ir jos padaliniuose

   

  Ko iš Tavęs tikimės?

  • Turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų krypties išsilavinimą
  • Turi darbo patirties korupcijos prevencijos ar korupcinių ir (ar) darbo pareigų pažeidimų tyrimo bei asmens duomenų apsaugos srityse
  • Gebi rengti įmonės vidaus dokumentus
  • Atitinki teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija
  • Esi iniciatyvus (-i), orientuotas (-a) į rezultatą, gebi dirbti savarankiškai ir komandoje, sklandžiai dėstai mintis raštu ir žodžiu


  Ką Tau siūlome?

  • Įdomų ir atsakingą darbą patikimoje ir perspektyvioje organizacijoje
  • Kolegų komandą, pasiruošusią kartu atrasti geriausius sprendimus
  • Kompetencijas ir darbo rezultatus atitinkantį atlyginimą
  • Darbo užmokestį (bruto) 2010–2410 Eur. Prie darbo užmokesčio gali būti mokamas papildomas darbo užmokestis už darbuotojo veiklos rezultatus

   
  Papildoma informacija: savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite iki 2019-11-26:

  Siųsti CV

  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteiravimui: Personalo ir darbuotojų saugos skyrius, tel. (8 5) 266 1297, el. paštas personalas@regitra.lt

  Informuosime kandidatus, patekusius į kitą atrankos etapą. Konfidencialumą garantuojame.

 • Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus specialistas (-ė)

   

  Pareigos: Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus specialistas (-ė)

  Darbo vieta: Liepkalnio g. 97, Vilnius

   

  Ką reikės daryti?

  • Organizuoti Įmonės veiklos dokumentų valdymo bei archyvų tvarkymo darbus
  • Administruoti Įmonės turimą įslaptintą informaciją
  • Analizuoti dokumentų valdymo procesus ir ieškoti efektyvumo didinimo galimybių
  • Rengti Įmonės vidaus dokumentus ir teisės aktus
  • Vertinti dokumentų valdymo sistemos funkcionalumą ir konsultuoti kolegas
  • Tikrinti, ar Įmonės darbuotojų parengti dokumentai atitinka kalbos kultūros reikalavimus

   

  Ko iš Tavęs tikimės?

  • Turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą
  • Turi ne mažesnę kaip 1 metų dokumentų valdymo bei dokumentų saugyklų tvarkymo darbo patirtį
  • Išmanai Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą
  • Esi dirbęs (-usi) su elektroninių dokumentų valdymo sistema
  • Atitinki teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija
  • Gerai moki valstybinę kalbą
  • Esi iniciatyvus (-i), orientuotas (-a) į rezultatą, gebi dirbti savarankiškai ir komandoje, sklandžiai dėstai mintis raštu ir žodžiu

   

  Ką Tau siūlome?

  • Įdomų ir atsakingą darbą patikimoje ir perspektyvioje organizacijoje
  • Patyrusių kolegų komandą, pasiruošusią kartu atrasti geriausius sprendimus
  • Darbo užmokestį (bruto) 1230–1480 Eur. Prie darbo užmokesčio gali būti mokamas papildomas darbo užmokestis už darbuotojo veiklos rezultatus
  • Galimybę mokytis ir tobulėti kartu su motyvuotų profesionalų komanda

   

  Papildoma informacija: savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite iki 2019-11-25:

  Siųsti CV

  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteiravimui: Personalo ir darbuotojų saugos skyrius, tel. (8 5) 266 1297, el. paštas personalas@regitra.lt

  Informuosime kandidatus, patekusius į kitą atrankos etapą. Konfidencialumą garantuojame.

 • Informacinių technologijų departamento direktorius (-ė)

   

  Pareigos: Informacinių technologijų departamento direktorius (-ė)

  Darbo vieta: Liepkalnio g. 97, Vilnius

   

  Ką reikės daryti?

  • Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti IT departamento darbą taip, kad būtų užtikrintas sklandus ir nepertraukiamas įmonėje naudojamų informacinių technologijų ir telekomunikacijų darbas
  • Koordinuoti IT departamento skyrių darbą ir kontroliuoti jiems pavestų funkcijų bei užduočių vykdymą
  • Formuoti ir koordinuoti informacinių technologijų ir telekomunikacijų techninės bei programinės įrangos priežiūros ir vystymo politiką Įmonėje
  • Užtikrinti informacijos ir ryšių technologijų saugos priemonių įgyvendinimą
  • Dalyvauti atrenkant, skiriant į pareigas ir vertinant IT departamento darbuotojus

   

  Ko iš Tavęs tikimės?

  • Turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities, matematikos ir kompiuterinių mokslų studijų krypties išsilavinimo magistro kvalifikacinį laipsnį
  • Turi ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų vadovaujamo darbo patirtį informacinių technologijų srityje
  • Turi IT paslaugų teikimo, IT infrastruktūros administravimo ir IT projektų valdymo praktinės patirties
  • Turi verslo procesų gerinimo ir tobulinimo patirties
  • Išmanai Agile, Scrum principus
  • Gebi planuoti ir kontroliuoti IT veiklos biudžetus
  • Esi iniciatyvus (-i), įžvalgus (-i), orientuotas (-a) į rezultatą, gebi dirbti savarankiškai ir komandoje, sklandžiai dėstai mintis raštu ir žodžiu

   

  Ką tau siūlome?

  • Įdomų ir atsakingą darbą patikimoje ir perspektyvioje organizacijoje
  • Kolegų komandą, pasiruošusią kartu atrasti geriausius sprendimus
  • Kompetencijas ir darbo rezultatus atitinkantį atlyginimą
  • Darbo užmokestį (bruto) 2350–4850 Eur. Prie darbo užmokesčio gali būti mokamas papildomas darbo užmokestis už darbuotojo veiklos rezultatus.

   

  Papildoma informacija: savo gyvenimo aprašymą (CV) ir kitus reikalingus dokumentus turite pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Prašymų teikimo modulį:

  Pateikti CV

  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteiravimui: Personalo ir darbuotojų saugos skyrius, tel. (8 5) 266 1297. Konfidencialumą garantuojame.

 • Informacinių sistemų administratorius (-ė)

   

  Pareigos: Informacinių sistemų administratorius (-ė)

  Darbo vieta: Liepkalnio g. 97, Vilnius

   

  Kas Tavęs laukia?

  Būsi atsakingas (-a) už įmonės serverių ir virtualizacijos platformos priežiūrą. Užtikrinsi atsarginio duomenų kopijavimo sistemos sklandų veikimą. Dalyvausi IT infrastruktūros vystymo projektuose.  

   

  Ko iš Tavęs tikimės?

  • Turi ne mažesnę nei 2 metų sistemų administratoriaus (-ės) darbo patirtį
  • Konfigūruoji ir prižiūri Linux OS (Cent OS ir RHEL)
  • Puikiai tvarkaisi su VMware vSphere
  • Turi žinių apie stebėjimo sistemą Zabbix
  • Esi atviras (-a) naujoms žinioms, moki rasti, išsiaiškinti ir pritaikyti naują informaciją

   

  Ką Tau siūlome?

  • Įdomų ir atsakingą darbą patikimoje ir perspektyvioje organizacijoje
  • Kolegų komandą, pasiruošusią kartu atrasti geriausius sprendimus
  • Kompetencijas ir darbo rezultatus atitinkantį atlyginimą
  • Darbo užmokestį (bruto) 2000–2700 Eur. Prie darbo užmokesčio gali būti mokamas papildomas darbo užmokestis už darbuotojo veiklos rezultatus

   

  Papildoma informacija: savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite iki 2019-11-11:

  SIŲSTI CV

  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteiravimui: Personalo ir darbuotojų saugos skyrius, tel. (8 5) 266 1297, el. paštas personalas@regitra.lt

  Informuosime kandidatus, patekusius į kitą atrankos etapą. Konfidencialumą garantuojame.

 • Programuotojas (-a)

   

  Pareigos: programuotojas (-a)

  Darbo vieta: Liepkalnio g. 97, Vilnius

   

  Ką reikės daryti?

  • Vykdyti valstybės įmonės „Regitra“ registrų, informacinių sistemų ir taikomųjų programų programavimo ir jų priežiūros darbus

   

  Ko iš Tavęs tikimės?

  • Turi aukštąjį universitetinį / neuniversitetinį išsilavinimą informacinių technologijų srityje (gali būti paskutinių kursų studentas)
  • Turi ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų PL / SQL programavimo patirtį
  • Žinai taikomųjų programų testavimo principus
  • Moki taikyti programinio kodo versijų kontrolės procedūras
  • Išmanai releacinių duomenų bazių projektavimo pagrindus ir jų ypatybes

   

  Ką Tau siūlome?

  • Profesinio tobulėjimo galimybes
  • Pilną iššūkių darbą besikeičiančioje organizacijoje
  • Kompetencijas ir darbo rezultatus atitinkantį atlyginimą
  • Darbo užmokestį (bruto) 2000–2700 Eur. Prie darbo užmokesčio gali būti mokamas papildomas darbo užmokestis už darbuotojo veiklos rezultatus.

   
  Siųsti CV

  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteiravimui: Personalo ir darbuotojų saugos skyrius, tel. (8 5) 266 1297, el. paštas personalas@regitra.lt

  Informuosime kandidatus, patekusius į kitą atrankos etapą. Konfidencialumą garantuojame.

 • Duomenų analitikas (-ė)

   

  Pareigos: Duomenų analitikas (-ė)

  Darbo vieta: Liepkalnio g. 97, Vilnius

   

  Ką reikės daryti?

  • Dirbti su įmonės tvarkomais kelių transporto priemonių ir jų vairuotojų registrų duomenimis
  • Agreguoti ir analizuoti didelį duomenų kiekį įvairiais pjūviais
  • Rengti ir teikti ataskaitas veiklos padaliniams
  • Interpretuoti duomenis ir teikti įžvalgas veiklos padaliniams
  • Užtikrinti, jog duomenų kokybė bei turinys atitinka veiklos padalinių poreikius
  • Inicijuoti naujus analizės metodus
  • Diegti ir tobulinti analitinius įrankius (duomenų paėmimui, apdorojimui, analizei, procesų stebėsenai, vizualizavimui)
  • Diegti ir tobulinti ataskaitų ruošimo įrankius (skirtus naudoti patiems veiklos padaliniams)

   

  Ko iš Tavęs tikimės?

  • Turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą matematikos, ekonomikos, statistikos ar finansų srityje
  • Turi panašaus analitinio darbo patirties
  • Turi duomenų saugyklų, duomenų modeliavimo ir gavybos priemonių bei SQL žinių

   

  Ką Tau siūlome?

  • Įdomų ir atsakingą darbą patikimoje ir perspektyvioje organizacijoje
  • Profesinio tobulėjimo galimybes
  • Kompetencijas ir darbo rezultatus atitinkantį atlyginimą
  • Darbo užmokestį (bruto) 2000–2800 Eur. Prie darbo užmokesčio gali būti mokamas papildomas darbo užmokestis už darbuotojo veiklos rezultatus.

   
  Siųsti CV

  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteiravimui: Personalo ir darbuotojų saugos skyrius, tel. (8 5) 266 1297, el. paštas personalas@regitra.lt

  Informuosime kandidatus, patekusius į kitą atrankos etapą. Konfidencialumą garantuojame.