LT

3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys (1 MB)
6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys (1002 KB)
9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys (617.8 KB)
12 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys (860.4 KB)
2015 m. veiklos ataskaita (422.8 KB)
2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys (276.7 KB)
2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (989.2 KB)
2015 m. nepriklausomo auditoriaus išvada (545.3 KB)